Kerstbezinning

Onze adventsweg loopt ten einde. Ons hart is waakzaam gebleven, en kijk hier staan wij op de drempel van het Mysterie: God vervult zijn Gelofte en openbaart zijn tederheid aan ieder mens. In de stilte van een grot, ver van alle machtigen, straalt een Kind het hemels Licht uit over de aarde. Vandaag is een Redder ons geboren.

De evangelist Johannes wijst naar Jezus, die het Licht in de wereld brengt. God voelt zich verbonden met de wereld en is in de schepping actief. Het Woord was vanaf het begin bij God, het Woord maakt dat de wereld ontstaat, het Woord geeft licht. Het Woord dat vanaf het begin bij God was, is mens geworden. Dat Woord is Jezus en Jezus is God. Deze keer richten we ons op het Licht. Het Licht van het begin, het goede Licht, het Licht dat het duister kan verdrijven.

Verbonden met mekaar

In de campagne van Welzijnszorg ‘Wonen: gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!’ en in het kerstverhaal lezen we over uitsluiting en discriminatie. Sommige mensen zijn niet welkom, ze horen er niet bij. Dan trekken we lijnen tussen mensen, er is een WIJ en een ZIJ.

“Ik heb met mijn baby mijn huis moeten verlaten na agressie. Ik heb toen onmiddellijk naar het vertrouwenscentrum gebeld. Er bleek geen plaats. Er is een groot tekort aan opvang. Mijn vader heeft uiteindelijk voorgesteld om terug bij hen in te trekken. Dus ik ben noodgedwongen met mijn baby terug bij mijn ouders gaan wonen. Ik was thuisloos.”
(anonieme getuigenis)

Het omgekeerde van uitsluiting is verbinding. Mensen willen zich graag verbonden voelen met familie, vrienden, met anderen. Dit geeft een gevoel van geborgenheid, veiligheid, een thuisgevoel. Uiteindelijk zijn we allemaal familie, delen we dezelfde aarde, kijken we vooruit naar dezelfde toekomst. Als we zo denken, dan vervagen de lijnen en grenzen tussen mensen. Verbondenheid krijgt de bovenhand en we roepen een halt toe aan uitsluiting. De drempels vallen weg.

We kijken uit naar de komst van Jezus. Hij heeft voorgedaan hoe wij moeten leven. Hij heeft de krijtlijnen al getekend. Als we hem volgen, zal er een nieuwe en mooie wereld komen. In Jezus’ wereld wordt er niemand uitgesloten en leven alle mensen verbonden met mekaar. We wensen jullie allen een leven van verbondenheid, met mekaar, met mensen die ons lief zijn en met de hele wereld om ons heen!

Verbonden met kwetsbare mensen
De speciale omhaling tijdens de kerstvieringen in onze pastorale eenheid worden integraal geschonken aan drie initiatieven die werken met mensen in armoede: Noodfonds Vuurtorenwijk, St.-Vincentius Dorp & Duinen en Welzijnsschakel De Caproen. Met uw steun kan u een lichtpunt zijn voor vele mensen uit de Vuurtorenwijk en Bredene. Dankjewel!

Welkom bij ons thuis

Zalig als je welkom bent bij mensen thuis.
Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt,
wat je verleden was en hoe je toekomst ook is.

Zalig als mensen je onderdak geven,
brood en spijs van de tafel delen

in de warmte van het samenzijn.

Zalig als mensen elkaars verhaal beluisteren
en samen huilen of schaterlachen om de vele herkenbare dingen.

Zalig was het die nacht van Kerstmis
na vele gesloten deuren
een plaats te vinden
waar het Kind in alle eenvoud
een warm en veilig onderkomen kreeg.

Zalig is het ook vandaag op Kerstmis
als jouw deur openstaat
en jij het Kind zoveel jaren later
een warme welkom thuis wil geven.

Antoon Vandeputte

Zalig Kerstfeest!


Omslagfoto: Welzijnszorg 2021