Kerstmis

‘God laat zich zien!’

Met Kerstmis vieren wij de komst van Jezus en de Nieuwe Wereld. Nog steeds hebben mensen wetten en regels nodig. Maar met de komst van Jezus en het lezen van zijn verhalen gesteund door de heilige Geest kunnen wij nu ook uit goedheid handelen, en kunnen wij de waarheid nu zien. Jezus kwam naar de aarde om ons te verwelkomen in de Nieuwe Wereld. Dit mogen we met Kerstmis vieren; tijdens de donkerste periode van het jaar hebben wij alle kaarsjes aangestoken en zien we gezamenlijk het Licht.

In woord…

“Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode…” Jesaja is de vreugdebode en heeft heel goed nieuws te melden. “Er is vrede in jullie land, in jullie stad. Geen slechte koningen meer, het is God die onze koning is. God leek verdwenen, maar God is er weer. God woont weer op de heilige berg. God heeft Jeruzalem vrij gemaakt. God heeft laten zien wie de baas is op de aarde. Alle volkeren hebben het gezien, over heel de wereld kan men zien dat God zorgt dat alles weer goed wordt.”

Wie is Hij die onder ons heeft geleefd, Hij, een mens met de mensen? Bij Johannes geen geboorteverhaal, geen tijd en plaatsaanduiding, geen kind, maar: “Ja, het Woord is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond.” Het Woord dat er was van in den beginne, een scheppend Woord, een roepend Woord, een vragend Woord. Door dat Woord is alles ontstaan, de aarde en al wat er groeit, de wereld en al wat beweegt, de dieren en de mensen, wij. Van Hem ontvangen wij het licht, het leven, het woord. In en door dat Woord krijgt ons leven zin en betekenis, verstaan wij wie wij zijn met al ons goed en kwaad en waartoe. Dit Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Zijn komst bracht het licht in de duisternis waarin de wereld verkeerde. Tot op de dag van vandaag: het licht is sterker dan de duisternis.

© Bradi Barth +

… en daad
Met het verkiezingsjaar in aantocht is het hét moment om armoedebestrijding zo hoog mogelijk op de politieke agenda te krijgen. We willen dat de nieuw verkozen regeringen armoede structureel gaan aanpakken. Dat ze weten dat dit echt een groot probleem is dat heel wat mensen raakt en de hele maatschappij schaadt.

Het is aan ons om deze mensen te helpen, met raad en daad bij te staan. Het is aan ons om solidair te zijn, schouder aan schouder met hen te staan. Maar onze solidariteit ligt niet alléén in onze eigen inzet. Het ligt ook in ons politiek gedrag, in onze politieke stem. We willen dan ook dat de overheid investeert in mensen, investeert in armoedebestrijding en écht beleid voert. De strijd tegen armoede winnen we samen!

“Laat samen met ons je stem horen voor herverdeling door de overheid zodat iedereen weer vertrouwen krijgt in de toekomst, en de samenleving eerlijker en rechtvaardiger wordt.”

Ver van allen,
in de nacht van de wereld,
wordt het Licht geboren
Dit kind ziet het daglicht niet:
Het ís het daglicht!
Dit kind lokt geen menigte aan,
het wordt daar gelegd,
in de stilte van de natuur,
nabij ingeslapen dieren…

Dit kind wordt door Maria en Jozef
overstelpt van tederheid.
Zij merken dat dit kind
de Tederheid van God is!
De engelen zingen met luide stem,
op deze nacht verenigt
het feest hemel en aarde:
een Redder is ons geboren!
(Michèle Clavier)

© Oratorium van het Woord (Orval)

Omslagfoto: © Oratorium van het Woord (Orval)