Vierde zondag van de advent

‘God gaat met ons mee’

De oproep in de advent is nooit mensenwerk alleen. God heeft mensen nodig, heeft geen andere handen dan de onze, maar wij mensen hebben Hem ook nodig. God is een tochtgenoot die met ons meegaat. De laatste adventszondag, met Kerstmis in het verschiet, voelen we ons extra gedragen door onze nabije God.

In woord…
“Ik heb altijd in een tent gewoond” zegt Jahwe via zijn profeet tot David. “Ik hoef geen cederhouten paleis.” God wil onder de mensen wonen. Meer nog dan in tempels, kathedralen of kerken, wil God een thuis vinden bij mensen van goede wil. Onze God is een God van beweging. Hij is een meegaande God die tochtgenoot wil zijn. God wil doorheen mensen op aarde wonen en toekomst mogelijk maken.

God vraagt aan mensen om met Hem mee te werken, schouder aan schouder. Stel je voor dat Maria aan de engel Gabriël gezegd had: “Niet met mij.” Waar en hoe zou Jezus dan ter wereld gekomen zijn? God kon pas mens worden door het ja-woord van Maria. God gaat met ons mee, Hij is onze tochtgenoot geworden in Jezus. Laat Jezus – de liefde in uw hart – meer en meer ter wereld komen in uw leven. Het kan! Voor God is niets onmogelijk!”

… en daad
Met de campagne van Welzijnszorg delen we de overtuiging dat werken aan een betere wereld niet alleen hoeft te gebeuren, want armoede overwinnen doen we samen. Door samen te werken en onze middelen te (her)verdelen, laten we iedereen een waardig leven leiden.

Versterk mensen
In de strijd tegen armoede zijn sterke structuren en diensten nodig. Die zijn maar effectief als ze vertrekken vanuit de noden van mensen. Daarom is er nood aan meer beleidsparticipatie.
De overheid moet mensen in armoedesituaties meer betrekken bij de opmaak en uitrol van het armoedebeleid. Goed beleid is beleid dat vertrekt vanuit een vertrouwen in mensen als burgers en onderdeel is van een solidair systeem.

“Laat samen met ons je stem horen om mensen sterker te maken, zodat ze eigenaar zijn van hun eigen leven.”

God van licht,
Jij bent er, altijd.
Jij bent dicht bij ons
en wil in Jezus nog dichter bij ons zijn.
Jij bent onze kracht, ons licht
en verdrijft onze angst.
Help ons om vanuit die kracht te leven
en minder angstig de toekomst tegemoet te gaan.
Laat jouw licht in ons en met ons zijn:
klein en kwetsbaar zoals Jezus in ons midden,

maar krachtig door jouw Geest
voor vandaag, morgen en altijd.
Amen.
(Evi Freson)