Eerste pelgrimstafel: hoopvol en hartverwarmend

De PELGRIMSTAFEL in de Sint Jozefskerk, op de vooravond van Witte  Donderdag, bracht 130 mensen samen rond een lange feesttafel in de kerk. De witte taffellakens met gele loper en de mooie gele bloemen waren reeds een voorbode van Pasen.

Sociale organisaties uit Oostende brachten mensen bij elkaar en kwamen in groep. Samen met de andere aanwezigen die het initiatief ondersteunden werd het een gemoedelijke en gezellig ontmoeting.  Een heerlijke 3-gangen maaltijd bereid door Jan Wydooghe en zijn 30 personen sterke vrijwilligersploeg maakte de avond meer dan geslaagd.

Het werk vooraf
Voorafgaand werd er door Jan en zijn equipe gedurende  2 dagen  gekookt  in navolging van zijn reeds jaren opgezette kookcursus als inclusief project bij de Takel. Wie kon betaalde vooraf meer voor het feestmaal en zo werd een top driegangenmenu aangeboden.

Dank zij de organisatie Foodsavers, de sociale kruidenier en sponsors uit de horeca werden de kosten gedragen van het voedsel.

Voedselkast
De winst van deze pelgrimstafel wordt geschonken aan de ‘voedselkast’- actie van de Einstein school in De Haan. Het team van de school vond inspiratie voor dit idee via de school ‘De passer’ in Brugge.

Het is een opmerkelijk initiatief tegen kansarmoede. Leerlingen kunnen eten uit een voedselkast halen, die gevuld is met giften van ouders, leerkrachten of winkels. De kast is gericht op jongeren in armoede, maar in principe mag elke leerling er voeding uit nemen. Naast de voedselkast heeft de Brugse school nog een andere kast hangen: een EHBP-kast. De afkorting staat voor Eerste Hulp Bij Puberteit.Een kast met gratis hygiënisch materiaal voor de meisjes.

Samen op weg
In kleine gesprekjes kwamen enkel gedachten terug:

Heel wat mensen die ‘een kerk alleen van buiten kennen’ vonden het een mooi idee om een kerk open te stellen voor dergelijk initiatief.
 ‘Het geeft toch een speciaal gevoel.’ ‘Je zou er stil bij worden’. ‘Dit zou in andere kerken ook moeten gebeuren’.
Het viel op dat mensen spontaan een gesprekje begonnen met anderen die ze niet kenden.
Door het samenkomen, samen eten, samen elkaar ontmoeten, samen werken en met respect voor ieders eigenheid kunnen we hopen dat het nieuwe leven van Pasen ons mag de kracht geven om samen verder op gaan te gaan.

Dank aan
het kerkbestuur van Sint Jozef voor de volledige steun bij het initiatief.
Jan en zijn kookploeg.
Alle andere vrijwilligers die geholpen hebben.
Alle aanwezigen.

Lieve Opdedrynck