Gebedsdienst in de Hazegraskerk voor de eenheid onder de christenen

Op woensdagavond 24 januari werd in de Hazegraskerk aan het Rachel Lancsweertplein, een oecumenische gebedsdienst gehouden voor de eenheid onder de christenen. Dit is een jaarlijkse traditie in de week van 18 tot 25 januari. Christenen over de hele wereld bidden dan bijzonder voor meer eenheid en samenwerking tussen de verschillende christelijke kerken. Een 40 tal christenen zongen en baden mee. Achteraf was er nog een kleine receptie met kans tot ontmoeting.

Voorgangers waren: priester Andreas D’ hoe, (Orthodoxe kerk) priester Augustine Nwaekwe (Anglicaanse Kerk, diaken Andries Boekhout (Protestantse Kerk), priester/deken Bart Lagrange (Rooms-Katholieke Kerk).