Halte Wachtlijstlaan

VOOR EEN FUNDAMENTEEL RECHTVAARDIG WOONBELEID!

Met de aRmbassade (ATD Vierde Wereld-Kust, Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen Oostende en Kwiedam-CAW Noord West-Vlaanderen) namen we deel aan de prikactie van Woonzaak. Op donderdag 21 februari om 10 uur vond deze gelijktijdig plaats in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Turnhout en Oostende. Ook de pers was massaal aanwezig.

In Oostende waren we van de partij samen met Saamo, de Huurdersbond West-Vlaanderen en het Oranjehuis. We ‘bezetten’ de tramhalte aan het Marie-Joséplein om aan te klagen dat meer dan de helft van de private huurders in Vlaanderen meer betaalt dan een derde van hun inkomen aan de huurprijs; dat bijna de helft van de private huurwoningen van slechte kwaliteit is en dat maar liefst 182.436 gezinnen en alleenstaanden voldoen aan de criteria voor een sociale woning, maar op een eindeloze wachtlijst staan. De gemiddelde wachttijd in Vlaanderen is 4 jaar. Dat is veel te lang!

Woonzaak eist een nieuw groeipad naar minimaal 14% sociale huurwoningen op Vlaams niveau en 20% in stedelijke context tegen 2035 zodat de wachttijden omlaag kunnen. Op woonzaak.be/wooneisen lees je welke beleidsmaatregelen volgens Woonzaak noodzakelijk zijn om het recht op wonen in de praktijk vorm te geven.
(Bea Verleyen)