Het Christus mysterie

‘The Universal Christ’ is een boek geschreven door Richard Rohr, Franciscaanse monnik en spiritueel schrijver. Het boek verkent de betekenis van de term ‘Christus’ en hoe deze vergeten waarheid hoop en betekenis aan ons leven kan geven. Rohr stelt dat onze begrip van Christus vaak beperkt is door cultuur, religieuze debatten en de menselijke neiging om onszelf in het middelpunt te plaatsen. Door middel van Bijbelteksten, geschiedenis en spirituele praktijken, presenteert Rohr een transformerend beeld van Jezus Christus als een portret van Gods constante, ontvouwende werk in de wereld.

Een leeservaring

De eerste vijftig bladzijden van het boek ‘Het Christus Mysterie’ met als auteur de Franciscaan Richard Rohr,  (oorspronkelijke titel ‘The Universal  Christ’) heeft me over de streep getrokken en bracht me een verdiept inzicht en bewustzijn bij.

De auteur wordt beschouwd als een hedendaags mysticus. Zijn mystieke visie en inspiratie put hij uit de Schrift vooral uit de Proloog van het Johannesevangelie, de Christushymne in de brief aan de Colossenzen, de brief aan de Efeziërs, de brieven van Paulus en de franciscaanse bronnen.

Hij durft zijn mystieke visie zelfs promoten als het christendom van de toekomst. Daarin treedt Tomás Halík hem bij in zijn boek ‘De namiddag van het christendom’.

Hij begint zijn boek met drie citaten waarvan het 2de afkomstig is van St. Johannes Damascenus ( 675 – 753 ) en het meest lijkt relevant te zijn voor het mystieke inzicht van de auteur op het Christus Mysterie.   ‘Ik vereer niet de materie maar de God van de materie, die voor mijn heil materie geworden is, die zich verwaardigd heeft in de materie te wonen en die door de materie mijn heil bewerkt. Ik zal dus niet ophouden de materie te vereren waardoor mijn heil verzekerd werd. Ik vereer haar niet als God. Hoe zou God geboren kunnen zijn uit levenloze dingen?’

Op de cover kan je lezen dat Rohr Christus overal ziet en niet alleen in mensen.

Onmiddellijk wordt al duidelijk dat zijn mystiek steunt op die van de mystieke theologie en niet op die van de rationeel dogmatische. Deze laatste poogt God en zijn Mysterie meer op rationele wijze te verklaren en als het ware in zijn greep te krijgen. Je kan het een soort magische greep op Hem en zijn Mysterie noemen en die niet in staat is om transformerend te werken en bovendien discussie, woorden – twist of woorden – strijd uitlokt en verdeeldheid schept.

Terwijl dat de mystieke een transformerend effect kan uitoefenen omdat die aanzet tot een zich openstellen voor God en zijn Mysterie en je uitnodigt om het aan je te laten gebeuren in een niet wetend weten. De mystiek die Richard Rohr promoot is er één die in en door Christus universele verbinding tot stand brengt niet alleen met mensen maar met al het geschapene.

Die mystiek sluit voor mij naadloos aan bij de praktijk van de christelijke meditatie.

Het opzet van zijn boek is een poging om door zijn ervaring een boodschap over te brengen van een radicale verandering van de manier waarop je kijkt en de manier waarop je leeft in je alle daagse wereld. Het kan je een diepe universele betekenis en zin geven waar het de westerse beschaving lijkt aan te ontbreken, maar waar zo hevig naar verlangd wordt.

Hij accentueert verder dat de wezenlijkste functie van religie is ons op een radicale wijze te verbinden met allen en alles. Religie : zegt hij, heeft als taak om ons te helpen de wereld en onszelf in heelheid te zien, en niet slechts in gescheiden delen.

Zr. Caroline, Claris
Monasterium Zonnelied