• Leestijd:2 minuten gelezen

Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen Oostende vzw.
MENSEN IN ARMOEDE IN OOSTENDE HEBBEN U NODIG OM VOORUIT TE GAAN!

Geachte mevrouw, heer

Wij zijn een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Ruim honderd gezinnen in armoede participeren sinds 1995 in onze werking. Vanuit hun expertise formuleren we voorstellen om samen in dialoog te gaan met maatschappelijke diensten en politici om doeltreffende veranderingen in onze samenleving door te voeren. Luisteren naar ervaringsdeskundigen is belangrijk: want zij ondervinden aan de lijve wat werkt en wat niet werkt. Hierbij vindt u onze kennismakingsfolder en u kan ons ook volgen op www.bmliko.com.

Omdat we weten dat armoede slechts kan aangepakt worden in een samenwerking tussen mensen in armoede en mensen niet in armoede, zijn we ook steeds op zoek naar medestanders, mensen die ook geloven dat armoede in onze rijke samenleving een onrecht is.

Daarom deze oproep:

We gaan er van uit dat ook u verontwaardigd bent dat armoede in Vlaanderen nog bestaat. Onze vereniging wordt wel gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap, maar om goed en onderbouwd werk te kunnen leveren met een steeds groeiende groep, hebben we meer centen nodig. Voel je vrij om al dan niet een bijdrage te leveren. Elke donatie, groot of klein, is welkom. Elke gift vanaf 40 € is fiscaal aftrekbaar en omwille van de extra moeilijkheden in dit coronajaar stemde de regering ermee in om 60% van de giften aftrekbaar te maken. U kan uw bijdrage overmaken op rekening BE83 8939 4407 6615 van BMLIK vzw met vermelding “werking Oostende”.

We hopen op die manier de nodige fondsen te verzamelen om onze werking op volle kracht te kunnen verderzetten. Met solidaire groet, Guido Decombel Voorzitter BMLIKO vzw.

 “Ik heb slechts de keuze of mijn verantwoordelijkheid te dragen of medeschuldig te zijn aan de ellende van velen. Ik kan niet beweren dat hun miserie mij niet aangaat of dat ik er geen weet van had.” (André De Cock, stichter BMLIK)

Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen Oostende vzw. O.N. 0842.715.115 Rekeningnr. IBAN BE44 7380 3757 0445 BIC KREDBEBB