Terugblik Wereldgebedsdagviering

Vrijdag 1 maart werd het een ingetogen viering. Alle aanwezig waren in gebed en gedachten bij de mensen in Palestina.De verhalen van enkele vrouwen uit Palestina die voorgelezen werden waren zonder haat en getuigden van veel liefde. Dit was ook het thema van de viering: Verdaag elkaar in liefde.

Enkele zinnen uit een getuigenis:

Maar toch herinner ik me levendig dat mijn ouders altijd vriendelijk en dankbaar over deze joodse buren spraken, ondanks hun pijn en lijden over alles wat zij verloren hadden. Mijn ouders hebben mij geleerd om anderen in liefde te verdragen en vol dankbaarheid de mensen te gedenken die goed doen.Sinds mijn jeugd weet ik dat het leven kwetsbaar is en dat vrede geen zekerheid is. Ik had het land van mijn voorouders kunnen verlaten, maar ik heb de keuze gemaakt om te blijven en volgens het gebod van Jezus te leven, dat ik anderen moet liefhebben zoals God mij heeft liefgehad.’


Omslagfoto: Lieve Opdedrycnk