De 4292 km GAZA CHALLENGE

Wandelen van Oostende naar Gaza voor Broederlijk Delen
Op stap naar en voor Gaza, Palestina. Samen wanDELEN we tussen 13 maart en 24 mei 2021 de afstand van Oostende naar Gaza bijeen — in totaal 4292 km — en willen zo symbolisch de aanhoudende blokkade van twee miljoen Palestijnen doorbreken. Wie zijn solidariteit met Gaza niet alleen in kilometers wil uitdrukken, maar ook alle vraagjes oplost én 5 euro stort, komt in aanmerking voor de Gaza Challenge-wedstrijd.

WANDELEN VOOR GAZA
Wil ook jij je solidariteit tonen met deze jongeren? Dat kan door mee te stappen van Oostende tot in Gaza. Een voettocht van 4292 km. Deze tocht hoef je niet alleen te maken. We DELEN de kilometers. Je kan kiezen uit een wandeling van 2,5 km, 5 km, 7,5 km of 12 km dwars door Mariakerke. Het initiatief loopt van halfvastenzaterdag 13 maart 2021 tot Pinksterenmaandag 24 mei 2021. In die periode hopen we SAMEN 4292 km bijeen te wandelen.

PRAKTISCH
Hoe ziet de Gaza Challenge 4292 km er praktisch uit? De vier wandelingen kan je hieronder makkelijk downloaden. Gedrukte exemplaren vind je ook op de vier infopunten:
Sint-Franciscuskerk (12 km), kerk O.-L.-V.-Koningin (7,5 km), Duinenkerk (5 km), kerk Sint-Rafaël – Raversijde (2,5 km).

afstand2,5 km5 km7,5 km12 km
vertrekpuntSint-RafaëlDuinenkerkO.-L.-V.-KoninginSint-Franciscuskerk
wegbeschrijving
kaartje

CHALLENGE-WEDSTRIJD
Tijdens de luswandelingen van 5 km, 7,5 km en 12 km kom je onderweg ook vragen tegen over de campagne van Broederlijk Delen. De vragen (ook voorzien van een QR-code) vind je op BD-affiches op diverse plaatsen, bv. aan ramen of in de voortuin. Tussen elk infopunt kom je telkens drie vragen tegen. Wie deelneemt aan de luswandeling van 12 km komt alle twaalf vragen tegen. Wie de antwoorden verzamelt op de twaalf vragen en de antwoordkaart steekt in een van de BD-boxen in een van de kerken, ofwel de twaalf vragen digitaal beantwoordt, maakt kans op één van de vele mooie prijzen na betaling van € 5 per antwoordkaart als deelnameprijs aan de Gaza Challenge-wedstrijd. Betalen kan via een QR-code (vanaf 1 april) of per overschrijving op de rekening van BD-Mariakerke BE05 0689 3455 1375 met vermelding van ‘Gaza Challenge’. De hoofdprijs is een waardebon t.w.v. 300 euro van Vayamundo voor een verblijf of verbruik in één van de vestigingen. Elke volledig ingevulde antwoordkaart komt in aanmerking voor een prijs mits de € 5 steun voor Theatre Day Productions, de partnerorganisatie van BD in Gaza.

REGISTRATIE VAN KILOMETERS
Je kan elke luswandeling doen zo vaak als je wil. Wel mag je niet vergeten telkens je gewandelde kilometers en het aantal personen te registreren. Dat kan door een invulkaartje te steken in één van de BD-boxen op één van de infopunten of via registratie op de website. Zo houden we ook de stand bij van de gewandelde kilometers. De vier kerken van de PE Mariakerke doen ook dienst als infopunten, niet alleen over de actie Gaza Challenge – 4292 km en de vier luswandelingen, maar ook over Broederlijk Delen zelf. De zestigste verjaardag van Broederlijk Delen staat in de kijker, de kernthema’s van BD, de projectlanden van 2021 Congo – Bolivia – Gaza, en de vele (herver-)deelinitiatieven bij ons in Vlaanderen.
De ‘4292 km Gaza Challenge’ is een ideaal initiatief voor het gezin, een vriendengroep, de jeugdbeweging, de school of de vereniging en bovendien coronavriendelijk. Alle informatie over dit WanDELEN-initiatief voor Broederlijk Delen vind je op www.pe-mariakerke.be of kan je navragen bij Geert Vervaele (0468 31 98 44).

Hartelijk welkom!

Werkgroep BD-Mariakerke

ACHTERGRONDINFO

GAZA AAN ZEE
Oostende en Gaza. De overeenkomst tussen de twee steden valt meteen op. Beide steden liggen in de kuststrook en grenzen aan de zee, Gaza aan de Middellandse Zee en Oostende aan de Noordzee. Maar daar houdt de gelijkenis waarschijnlijk ook op. De stad Gaza ligt in de Gazastrook en de kustlijn van de Gazastrook is ongeveer 40 km lang. De Gazastrook deelt ca. 12 km de grens met Egypte en 59 km met Israël. De geschiedenis van Gaza gaat terug tot minstens 2000 jaar vóór Christus. Maar het is de toestand van vandaag die iedereen in de wereld grote zorgen zou moeten baren. Maar wie ligt wakker van Gaza?

OPENLUCHTGEVANGENIS
Broederlijk Delen in elk geval. Gaza is misschien de grootste openluchtgevangenis in de geschiedenis. Sinds 2007 houdt een volledige blokkade de twee miljoen inwoners van de Gazastrook opgesloten. Concreet betekentdit dat niets Gaza in of uit kan zonder de toestemming van Israël en dat Gaza ook afhankelijk is van Egypte die zijn grensovergang in Rafah maar sporadisch opent. Israël bewaakt de lucht met drones, waarvan het gezoem dag en nacht te horen is. Israëlische marineschepen sluiten de toegang over zee af. De grens met Israël is over de volledige afstand afgesloten door een grenshek dat wordt bewaakt door het Israëlische leger en scherpschutters. Er zijn een paar grensovergangen, een voor personen en een voor goederen. Aan het grenshek geldt een bufferzone van 100 m verboden gebied. Tussen 100 m en 300 m mogen alleen boeren komen, te voet, maar dat is geen garantie op veiligheid. Tussen 300 m en 1 km van het grenshek is het een risicozone. Veel landbouwgrond gaat dus verloren.

VLUCHTELINGEN
Honderdduizenden Palestijnen vluchtten tijdens de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog van 1948 naar de buurlanden, waaronder naar Libanon en Jordanië, naar de Westelijke Jordaanoever dat Israël sinds 1967 bezet, maar ook naar de Gazastrook. Zo telt de Gazastrook sinds 1948 acht vluchtelingenkampen. Die zijn er nog steeds want geen enkele Palestijn mocht ooit naar huis terugkeren. Zo komt het dat de twee miljoen tellende Palestijnse bevolking in de Gazastrook vandaag bestaat uit 1.460.315 Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen. (cijfers 31/12/2019 UNRWA – VN) De meeste van deze Palestijnse vluchtelingenkampen zijn uitgegroeid tot ‘steden’ met een heel hoge bevolkingsdichtheid.

HUMANITAIRE CATASTROFE
Door de opeenvolgende oorlogen tussen Hamas en Israël ligt een groot deel van Gaza in puin. De enige luchthaven, die pas in 1998 openging, werd in 2001-2002 door Israël verwoest net zoals de zeehaven. Ook de elektriciteitscentrale werd al herhaaldelijk gebombardeerd waardoor deze maar op gedeeltelijke kracht kan werken. Dit heeft gevolgen voor de elektriciteitsvoorziening. Niet alleen heeft de bevolking soms urenlang geen elektriciteit, maar dat is ook dramatisch voor de waterzuivering. Door de economische blokkade bedroeg de werkloosheid in juni 2020 zelfs 49%. De visserijzone wordt door Israël regelmatig gewijzigd. Volgens de Oslo-akkoorden van 1993 moet de visserijzone 20 mijl bedragen, maar vaak brengt Israël die terug tot 15 mijl, soms 6 en zelfs tot 3 mijl. Een visser die zich verder waagt, wordt door de Israëlische marine beschoten. De problemen waarmee de bevolking in Gaza te kampen heeft zijn de bodemverarming, de uitputting en vervuiling van het grondwater, vervuild en besmet water, verzilting, woestijnvorming, en niet in het minst de dagelijkse veiligheid. Gaza kent nu al een humanitaire catastrofe en dat wordt alleen maar erger naarmate de blokkade voortduurt.

NAKBA
Hoe is het zover kunnen komen? Zoals gezegd ontstond in 1948 het Palestijnse vluchtelingenprobleem. Egypte had de controle over de Gazastrook. In 1967 bezette Israël de Gazastrook en voerde een militair bewind. In 1987 ontstond de Eerste Intifada, de Palestijnse opstand. In 1993 werden de Oslo-akkoorden getekend. De Palestijnse Autoriteit ontstond in 1994. In 2000 brak de Tweede Intifada uit. In 2005 trok Israël zich terug uit de Gazastrook. In 2007 won de islamitische organisatie Hamas de verkiezingen en grendelde Israël de Gazastrook volledig af. Tussen 2007 en 2012 ontwikkelde zich een interne Palestijnse strijd. Hamas eigende zich de macht toe over de Gazastrook. In 2009, 2012 en 2014 vocht Israël een oorlog uit met Hamas. De VN is een onderzoek begonnen naar oorlogsmisdaden door Israël en Hamas tijdens de oorlog van 2014.

BROEDERLIJK DELEN IN PALESTINA
Broederlijk Delen onderhoudt nauwe contacten met zowel Israëlische als Palestijnse mensenrechtenorganisaties. Broederlijk Delen blijft ook op de nagel kloppen van het internationaal recht en de mensenrechten, en steunt daarnaast organisaties die werken aan een rechtvaardige vrede tussen Israël en Palestina. Soms gaat het ook om steun aan een organisatie die perspectief wil bieden aan jongeren die moeten opgroeien in die openluchtgevangenis die Gaza is geworden, en die moeten proberen een toekomst uit te bouwen. Zo’n organisatie is Theatre Day Productions. Via dans en theater, verbeelding en creativiteit leren jongeren in Gaza omgaan met hun emoties, frustraties, dromen en zorgen. Deze Palestijnse organisatie in Gaza biedt jongeren perspectief, helpt ze vertrouwen krijgen en respect, en behoedt ze voor radicalisering. Het is een lange weg, maar elke stap vooruit is van levensbelang.

©TheaterDayProd GAZA2021