Pinksteren, een werkwoord in Mariakerke

Dit voorjaar was ‘pinksteren’ vooral een werkwoord in Mariakerke. Het was een Geest van solidariteit en warme verbondenheid, met elkaar en met mensen 4292 km ver in Gaza. Het was een Geest van doorzetten en volhouden, tegen alle onrecht in. Het lijstje is nog niet af, verre van, maar de vruchten van die Geest waren na 24 mei al merkbaar. Op deze maandag sloten we de Gaza Challenge ten voordele van Broederlijk Delen af en kunnen we met enige trots meedelen dat we werkelijk stappen vooruit gezet hebben in de solidariteit met de bevolking van Gaza.

Tussen 13 maart en 24 mei legden we samen – en volgens onze registratiegegevens met minimum 337 verschillende mensen – maar liefst 4.487 km af. Daarmee hebben we de uitdaging om de afstand te overbruggen tussen Oostende en Gaza bereikt. We willen je daarvoor danken! Er zaten kilometervreters tussen de deelnemers, en rustige stappers, voor elk wat wils. Maar een punt had iedereen gemeen: de solidariteit met de kinderen en de jongeren van Theatre Day Productions in Gaza.

Op deze laatste (maan)dag zorgden we ook voor een waardig slotmoment van de Gaza Challenge, onder de vorm van een stiltecirkel, een moment van stil (en daardoor luid) protest waarbij onze gedachten uitgingen naar het lijdende Palestijnse volk in Gaza. Omdat het weer ons parten speelde ging dit beklijvend moment door in de Sint-Franciscuskerk.

STIL VERZET

Op 13 maart namen we in Mariakerke de uitdaging op om 4292 km te stappen, de afstand die ons scheidt van de kinderen in Gaza, de kinderen en de jongeren van Theatre Day Productions, de partnerorganisatie van Broederlijk Delen, voor wie we de uitdaging aangingen. Het is ongelofelijk hoeveel mensen – volgens onze registratiegegevens minimum 337 verschillende mensen – letterlijk en figuurlijk in beweging kwamen en hun solidariteit betoonden met het verdrukte volk.

De laatste weken zagen we ook hoe het geweld weer oplaaide in Israël-Palestina, een staakt-het-vuren bracht enige rust, maar helemaal geen oplossing, want niets is veranderd: de bezetting en de blokkade blijven duren, de mensonwaardige levensomstandigheden in Gaza. Vreedzaam verzet tegen het onrecht is de weg die we willen bewandelen. Deze tocht gaat dus verder, ook na 24 mei.

Maar meer nog dan verzet TEGEN het geweld, TEGEN het onrecht, TEGEN de voortdurende Nakba moeten we samen opkomen VOOR gelijke rechten voor Israëli’s en Palestijnen, voor mensenrechten, voor gerechtigheid, voor verzoening.

De tocht van de 4292 km is dan wel ten einde, maar de weg naar een duurzame oplossing voor het conflict is nog lang, heel lang. Laat de 4292 km Gaza Challenge geen eindpunt zijn nu de campagne is afgelopen, maar een nieuw vertrekpunt, een stap in groeiend, vreedzaam verzet. In standvastig verzet. In Palestina noemen ze dat SOEMOED – weigeren je bij onrecht neer te leggen.

In zijn slottoespraak verwees Geert Vervaele naar een artikel van de Israëlische journaliste Amira Hass met als titel “Levens in Gaza uitgewist: Israël vernietigt met opzet hele Palestijnse families.”  Hierbij moest ze vaststellen dat de talrijke Israëlische bombardementen, waarbij ganse families worden gedood, de stelling bevestigen dat het hier niet gaat om vergissingen. De bombardementen zijn het gevolg van een beslissing van hogerhand, met rugdekking van militaire juristen. In de intensieve bombardementen op drie woonblokken in Al Wehda Street in Gaza werden in de vroege ochtend van zondag 16 mei drie families gedood.  Naast ouders en grootouders, kwamen hierbij ook 17 kinderen, waaronder baby’s, om het leven.

Als vorm van stil protest tijdens dit slotmoment wilden we de laatste eer bewijzen aan deze kinderen die in de laatste weken in al dat brute geweld zijn omgekomen – de grootste slachtoffers van de haat. We noemden de namen van de 17 kinderen die in de drie families zijn omgekomen en hielden telkens 1 minuut stilte.

MOOIE OPBRENGST
Heel fijn is ook dat zoveel mensen gesponsord hebben. Onze sponsorteller staat vandaag op € 2.497 Dank voor elke bijdrage! Wie dat bedrag nog wat hoger wil krikken, moet zich niet inhouden. Het rekeningnummer BE05-0689-3455-1375 is een ‘heilig getal’. Niet Bijbels, maar wel helend, en heilbrengend voor kinderen en jongeren in Gaza. Net nu de voorbije weken hen nog maar eens onnoemelijk leed en onrecht werden aangedaan.

Deelnemers aan de Gaza Challenge Wedstrijd moeten nog enig geduld oefenen omdat nu alle inzendingen worden verwerkt. Ben je bij de gelukkige winnaars, ontvang je van ons zeker nog een bericht.

We hebben bewezen: samen wanDELEN doet deugd!

de werkgroep Broederlijk Delen – Mariakerke
Ann, Edith, Bart, Johan, André, Dirk F., Dirk M., Geert