• Leestijd:3 minuten gelezen

Vandaag begint de veertigdagentijd. Met de profeet Joël gaan we de weg van ons hart. In het hart zijn het onderricht, de Thora, de tien woorden die richting geven aan ons leven, neergelegd. Gaan naar het hart is geen individueel gebeuren. Het is een gezamenlijke opdracht voor de hele gemeenschap: samen structurele veranderingen mogelijk maken. Met Mozes gaan we op weg naar het beloofde land, richting een nieuwe samenleving. We trekken weg uit een samenleving waar de ene mens boven de andere staat, om een samenleving uit te bouwen op basis van gelijkwaardigheid waarin mensen elkaar tot naasten worden, de ene niet hoger dan de andere. Dit wordt onze uittocht: loskomen van oude gewoontes en rituelen om samen Pasen te vieren. En wij zullen horen, en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven!

Bij het begin van de veertigdagentijd nodigen we jullie allen uit om deze tijd op voorbereiding van het Paasfeest biddend, bezinnend en ritueel met asoplegging in te zetten. In de kerk van OLV- Koningin kan je hiervoor terecht op woensdag 17 februari tussen 17 en 19 uur. We zorgen dat alles coronaproof verloopt en we altijd slechts met 15 pers. aanwezig zijn. Er worden op dat moment ook vastenkalenders aangeboden voor 2,5 euro. Van harte welkom! 

“Mag deze as voor jou
teken zijn van hoop en geloof,
van ommekeer en nieuw begin”

Joël 2, 12-18 – Vastentijd, kom bijeen met velen
Mt. 6, 1-6, 16-18 – Ga weer de weg naar binnen

De profeet Joël vraagt ons in deze veertigdagentijd de weg naar binnen te gaan, naar de stilte van ons hart. In het hart heeft God zijn onderricht, de Thora, zijn woord neergelegd. Het is naar de maatschappij kijken met ons hart, vanuit dit onderricht.
“Keer u om naar Mij met heel uw hart, vastend, wenend en rouwend, keer u om tot de Heer uw God, want Hij is genadig en barmhartig’ of zoals Oosterhuis het verwoordt: ‘Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar’ Voor Joël is dit geen individueel gebeuren maar een opdracht voor de hele gemeenschap met het oog op maatschappelijke veranderingen. “Verzamel het volk, beleg een heilige bijeenkomst…”. 

In het evangelie neemt Jezus drie vormen van joodse godsvrucht op de korrel: het geven van aalmoezen, het gebed en de vasten. Hij gaat naar de wortel en fileert ze als het ware. De hypocrisie, de schone schijn doorstaan ‘zijn staan in waarheid’ niet. De maskers vallen af. 

“en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen”. Door het onderhouden van deze drie-stilte wetten leven wij in gerechtigheid, doen wij meer dan het gewone en krijgen wij leven in overvloed voor ieder mens op aarde als beloning. Jezus inspireert ons tot structurele veranderingen met het oog op een transparante samenleving. Wat betekent dit voor ons land? Wat betekent dit voor de landen waarmee Broederlijk Delen ons dit jaar een spiegel voorhoudt?


Omslagfoto: Afbeelding van Grzegorz Krupa via Pixabay