Vasten en Broederlijk Delen – Eerste zondag van de veertigdagentijd

Ook wij kunnen in deze vasten – onze eigen woestijntijd – onze verlangens uitzuiveren, innerlijke kracht opbouwen en worden tot mensen die Gods Geest in zich dragen. Benutten wij deze veertig dagen zoals Jezus in de woestijn om onze opdracht uit te klaren. Om te ontdekken welke maatschappelijke veranderingen nieuw leven voortbrengen.

Gen. 9, 8-15 – God sluit een verbond met zijn mensen en met de aarde
Mc. 1, 12-15 – De woestijn: worstelen en in het reine komen met je opdracht

Het verhaal van de zondvloed vertelt ons dat die ramp voortkomt uit het wangedrag van mensen: zij willen als goden zijn, verstoren het evenwicht,… Gelukkig vindt God nog een rechtvaardige, Noach, die met zijn ark mens en dier mag redden van de ondergang. Als de nieuwe morgen aanbreekt en de chaos is hersteld, verbindt God hemel en aarde met een boog in de wolken. Tijd voor een nieuw verbond. Herinnering aan Hem en ons om niet eigenmachtig alles naar onze hand te zetten. Onze toekomst – en die van heel de mensheid – ligt in dit verbond. Zo wordt Noach de nieuwe mens naar het beeld van God.

Jezus wordt door de Geest naar de woestijn – beeld voor worsteling, uitzuivering – gedreven om er kracht te vinden om oude structuren los te laten op weg naar een nieuwe wereld. Ook Jezus moet hierdoor om klaarheid te scheppen en orde op zaken te stellen. De wilde dieren staan hier symbool voor het dierlijke dat ook ‘in de mens leeft’: streven naar macht, geldingsdrang. Engelen krijgen uiteindelijk hun wezenlijke eigenschap van ‘goede geesten’ terug.

Broederlijk Delen
40 dagen delen en herverdelen voor verandering

Zestig jaar werkt Broederlijk Delen aan eerlijke verhoudingen tussen Noord en Zuid. Samen met talloze vrijwilligers. Zij zijn als Noach: ook zij vinden het hun opdracht om de schepping te behoeden. Zij zijn als Jezus: telkens opnieuw vinden zij een tweede adem voor hun engagement. Tijd voor een nieuw verbond ook voor Noord en Zuid, wereldwijd.

Al zestig jaar neemt Broederlijk Delen ons ieder jaar mee in haar droom voor een betere wereld zonder ongelijkheid. Want delen is hét antwoord op de uitdagingen waar we momenteel voor staan: klimaatverandering, sociale ongelijkheid en gebrek aan zingeving.

Delen ook als hefboom voor systeemverandering. Daar wil Broederlijk Delen tijdens deze campagne verder op inzetten. Het is hoog tijd dat we werk maken van een samenleving van het genoeg en de focus van onze welvaart verleggen van groei naar verdeling. Want dat is vandaag de dag meer dan nodig. Leven met genoeg is verrijkend, rechtvaardig, geeft zin aan ons bestaan en draagt bij aan systeemverandering. Een ambitieuze, maar geen onrealistische droom.

Broederlijk Delen voert haar campagne in solidariteit met alle partners in het Zuiden en in het bijzonder met CENDA in Bolivia, de boerenorganisatie COPMIKWI in Kwilu, Congo en Theater Day Productions in Gaza, Palestina. In de komende edities belichten we hoe boeren en jongeren hun bijdrage leveren aan systeemverandering. Dit is zeker geen exclusieve opdracht voor hun partners in het Zuiden, maar evenzeer iets waar ook wij aan moeten werken. Het scheppen van ruimte voor ‘goed leven’ voor iedereen, ook voor toekomstige generaties. Delen doet goed, daar zijn we van overtuigd. Dus laat deze vasten zien dat we allemaal geboren delers zijn!

Als de draagkracht van de aarde
overschreden wordt,
is dat niet het gevolg van de levenswijze
van de huidige 7 miljard mensen,
maar slechts van 20% van hen,
die 80% van wat de aarde ons geeft
voor zichzelf reserveren.
Helaas behoren wij
tot die 20%.
(Karel Malfliet)


Afbeeldingen: (c) Broederlijk Delen