Vasten en Broederlijk Delen – Pasen

De wereld hield zijn adem in bij dat tomeloze geweld van Goede Vrijdag. En het werd stil op die Stille Zaterdag. De schepping leek ongedaan gemaakt. Maar de Vader van het leven laat ons niet wezenloos achter. Hij schept een nieuwe dag. Vandaag laat Jezus een glimp zien van de nieuwe wereld waar alles anders is, waar mensen centraal staan, waar we leven in licht. Pasen bevestigt ons geloof: Jezus leeft! Ook vandaag. Samen met Broederlijk Delen en haar partners in Noord en Zuid gaan ook wij de lange weg van uittocht, inzicht en ommekeer. Laten wij elkaar bemoedigen en sterken, zodat wij de kracht vinden om op te staan.

Hand. 10, 34a. 37-43 – Jezus leeft verder, zo mogen wij getuigen
Petrus legt getuigenis af over het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus. Alleen een kleine groep mensen kon getuigen van het paasmysterie. Zij waren niet enkel de getuigen geweest van Jezus’ openbaar leven maar ook van zijn verrijzenis. En als wij vandaag geloven, dan is dat in de kracht van hun ervaring van hun geloof. In wat Petrus zegt kun je de korte samenvatting vinden van wat de eerste christenen in hun catechese leerden.

Mc. 16, 1-8 – Van opgejaagde leerling tot getuige van opstanding
Op Pasen geloven de vrouwen en leerlingen het aanvankelijk nog niet. De vrouwen rouwen en wenen om Jezus die werd terechtgesteld, om het project Israël dat is mislukt. De elf leerlingen geloven niet dat de samenleving die Jezus beoogde ook na zijn dood nog de moeite is om voor te kiezen, om voor te leven. Het zal nog een lange tijd duren voor zij tot dit inzicht komen. De vrouwen uit Galilea, Maria Magdalena, de twee leerlingen op weg naar hun akker waren de eersten die tot dit inzicht kwamen. Maar zij kunnen de elf niet overtuigen…

BROEDERLIJK DELEN EN HERVERDELEN VOOR VERANDERING

Afstand houden en toch verbinding maken. Het was en is nog steeds dé grote uitdaging in onze persoonlijke levens én voor Broederlijk Delen. Allerlei nieuwe manieren om onze solidariteit met mensen te tonen kregen vorm. En gelukkig blijft ook de solidariteit met mensen veraf dankzij velen hoog op de agenda staan.

Broederlijk Delen bestaat dit jaar 60 jaar. Zestig jaar al brengt zij de boodschap van delen en herverdelen. Omdat dit de enige manier is om de ongelijkheid in de wereld aan te pakken. Delen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld waarin iedereen mee is. Zeker vandaag! En daarvoor hebben we jou nodig. Jij kan vandaag nog verandering brengen in het leven van talloze mensen.

DANKZIJ JOUW STEUN…

… promoten onze partners in Congo groenbemesters om de grond vruchtbaar te maken. En lobbyen ze bij de plaatselijke overheid om de bestaande wetten tegen ongecontroleerde bosbranden af te dwingen.

… kunnen jongeren in Gaza via dans en theaterworkshops van partner Theatre Day Productions uitdrukking geven aan hun emoties, frustraties, zorgen en dromen. Want als jongere in Gaza opgroeien, is niet makkelijk. Door de Israëlische blokkade lijk het daar op een openluchtgevangenis.

… selecteren Boliviaanse boeren de beste aardappelsoorten en laten deze registreren. Zo maken ze zich onafhankelijk van multinationals die de monocultuur van één aardappelsoort promoten. Want dat is erg duur, omdat ze deze soort moeten ondersteunen met meststoffen en pesticiden én het bedreigt de immense biodiversiteit die de Andes rijk is.

DOE MEE MET DE CAMPAGNE

De Broederlijk Delen-werkgroep Mariakerke daagt jullie uit kilometers te stappen voor de jongeren in Gaza. Met de ‘4292 km Gaza Challenge’ willenwij zo symbolisch de aanhoudende blokkade van twee miljoen Palestijnen doorbreken. Er worden vier wandelingen aangeboden. Aan de wandeling is ook een wedstrijd verbonden met vragen rond de campagne van BD, waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Een sportieve en solidaire uitdaging voor jouw bubbel! Meer info: De 4292 km GAZA CHALLENGE

Met een klein duwtje in de rug worden grote veranderingen in gang gezet in alle landen waar Broederlijk Delen werkt. Hopelijk mogen we op jullie rekenen om mee verandering vorm te geven!

LEVEN DAT OVERWINT

Je riep me.
Jij zag me al
als een mens naar Jouw beeld en gelijkenis,
nog voor ik werd herboren.

Maar ik was slechts ik,
een Congolese boer,
een kind uit Gaza,
een hardwerkende Vlaming,
heel gewoon.

En de feiten kwamen me tegen
in media en statistiek:
opwarmende aarde,
overstroming in Zuid-Azië,
uitstervend leven,
honger in de Hoorn,
terreur in de straten,
armoede in driekwart van de wereld,
Goede Vrijdag overal.

En ik ben slechts ik.
Ik had mijn hoop begraven.

Jij vond mij,
toen ik in de tuin was,
en tevergeefs Jou zocht bij de doden.

Je kwam tot mij in mensen,
jongeren met verbeelding,
boeren, met in hun eeltige handen
hun eigen plannen,
hun gedachten vol hoop,
hun woorden vol uitnodiging,
hun visioen waarin men Jou herkent.

Zo heb Je me opgetild, meegevoerd,
getoond dat de steen is weggerold.

Nu zijn ze in beweging
en zien we, waar we ook kijken:
de wenkende vrijheid,
de haalbare toekomst,
het leven dat overwint.
(Karel Malfliet)

ZALIG PAASFEEST!

foto ‘het graf is leeg’ (grot in het Karmelgebergte in het noordwesten van Israël)
© Bijbel in 1000 seconden