Vasten en Broederlijk Delen – Vijfde zondag van de vasten

Doorheen de Bijbel loopt als rode draad het verbond tussen God en de mensen. God legt mensen geen verknechtende wet op, maar schrijft woorden ten leven in ons binnenste.

Jer. 31, 31-34 – Een nieuw verbond: het Woord in je hart geschreven
Het volk Israël klampt zich vast aan opgebouwde zekerheden, ziet het beloofde land als een verworvenheid en de tempel als een bevestiging van het eigen gelijk. Van alle profeten is Jeremia hier het meest tegenin gegaan. Die situatie leidt onherroepelijk tot verval waarin ze tempel en land kwijtspelen. Na de catastrofe mag Jeremia een nieuw verbond beloven. God zelf zal zijn woord in het hart van mensen schrijven. Het gewone leven kan van hem doordrongen zijn. Dan hoeft God niet meer apart gezocht in rituelen.

Joh. 12, 20-33 – Bekijk de graankorrel: wie niet deelt, gaat verloren
‘De tijd is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt.’ Is dit nu het ogenblik dat de beloofde Messias zal doorbreken? Ja, maar anders dan verwacht. Er komt maar iets nieuws als de graankorrel in de aarde valt en sterft. Er is pas vruchtbaarheid als men wensdromen, opgebouwde zekerheden, eigen levensproject kan loslaten en toevertrouwen aan de God die vruchtbaarheid geeft. Dat brengt angst mee, onzekerheid. Ook voor Jezus. ‘Maar daarvoor ben ik juist gekomen’.

Ook wij mogen die diepe natuurwet ervaren dat wie durft loslaten wat hem dierbaar is, leven vindt in overvloed. Voor velen de omgekeerde wereld. En toch! Tientallen voorbeelden leren ons dat de vervulling van het doel groter en sterker is dan de soms moeizame weg ernaartoe. Mogen wij zo naar Pasen gaan.

Zaaigoed terug in boerenhanden
Wereldwijd komen mensen op voor een andere en betere toekomst. Ook in Vlaanderen. In zeventig jaar tijd zijn in Vlaanderen zowat 75% soorten groenten verdwenen. Want grote zaadbedrijven brachten steeds meer uniforme groenterassen op de markt en namen er patenten op. Zo moeten onze boeren elk jaar opnieuw zaaigoed kopen en ook nog de noodzakelijke meststoffen en pesticiden. Het resultaat: afhankelijkheid van de boeren, uitputting van de gronden en een afname van de biodiversiteit. Greet, Lien en Sam zijn betrokken bij de vzw ‘Vitale Rassen’. Zij willen de zaadselecties laten registreren en vervolgens op de markt brengen, volgens het principe van ‘open source’. Zij willen het zaaigoed terug in boerenhanden. goed voor de boeren en onze biodiversiteit.

“Samen met boeren, middenveld en wetenschappers vormen we een sociaal-politieke beweging die de nefaste gevolgen van de industrialisering van de landbouw op mens en maatschappij aan de kaak stelt. Als lid van Voedsel Anders wijzen we samen met de andere lidorganisaties op de gevaren van de geglobaliseerde markteconomie die uitgaat van een ongebreidelde groei zonder rekening te houden met ecologische of productieve grenzen. We zoeken nieuwe manieren om landbouw, productie, distributie en consumptie van voedsel te organiseren.” (Suzy Serneels, beleidsmedewerker Broederlijk Delen)

Ook bij ons in Vlaanderen groeit het aantal initiatieven en acties rond systeemverandering. De aanhoudende bedreiging van kleinschalige en ecologische landbouw laat ook Broederlijk Delen, als partner van Voedsel Anders, niet onberoerd. Voedsel Anders Vlaanderen is een groeiende beweging voor agro-ecologie. Zij ijvert voor agro-ecologie als krachtig alternatief. Zij zet in op een ecologisch verantwoorde voedselproductie en duurzaamheid in alle aspecten van de voedselketen. Het verbindt landbouw, natuur, eerlijke handelsrelaties en respect voor de boer. Samen delen ze de droom en actie voor een echte omslag naar rechtvaardige en duurzame lokale en wereldwijde voedselsystemen. Zo wordt meteen de link gelegd tussen de boeren uit het Zuiden en bij ons.

Bekijk hier de campagnevideo van Broederlijk Delen.

De graankorrel
Het grote geheim van alle leven
ligt samengevat
in een kleine graankorrel.

Als die in de aarde valt en sterft,
brengt hij veel vrucht voort
en maakt hij leven mogelijk voor velen.

Als hij niet sterft,
blijft hij alleen,
dor en levenloos.

Er is moed nodig
om dat te geloven
metterdaad.
Moed en groot vertrouwen
dat in de grond
God
de mens nog altijd niet vergeten is.
(Carlos Desoete)