Wandelen voor Broederlijk Delen

KICK-OFF 4292 KM GAZA CHALLENGE

Op zaterdag 13 maart om 14 uur werd in Mariakerke de officiële aftrap gegeven van de ‘4292 km Gaza Challenge’, de wandeltocht(en) ten voordele van jongeren in Gaza. Heel wat geïnteresseerden woonden dit korte kick-off moment bij aan de Sint-Franciscuskerk, samen met Silke Beirens, Schepen van Mens en Milieu – waaronder Internationale Samenwerking –, Charlotte Logghe (Dienst Mens en Maatschappij) maar ook een delegatie van Broederlijk Delen en Pax Christi, leden van Oostende Mondiaal, leden van het team van de PE en de werkgroep Broederlijk Delen-Mariakerke en van Olijven en Dadels, het lokaal samenwerkingsverband Israël-Palestina Oostende. Stipt om 14 uur heette Geert Vervaele zo’n 25 mensen welkom.

Oplossing voor conflict
In zijn inleiding luidde hij de alarmbel over de voortschrijdende Nakba en de mensenrechtenschendingen in het conflictgebied Israël-Palestina. De gevolgen van de ‘catastrofe’ waarbij honderdduizenden Palestijnen op de vlucht sloegen voor of werden verdreven door de zionistische strijdgroepen en terecht kwamen in ‘openluchtgevangenissen’ als Gaza of de Westelijke Jordaanoever laten zich tot op vandaag voelen. Sinds 1967 oefent Israël ook militaire controle uit over de rest van Palestina via bezetting. Israël koloniseert de bezette gebieden bovendien met Israëlische nederzettingen en het gaat door met het zich toe-eigenen van Palestijnse grond. Daarnaast verwoest het, ook vandaag nog, Palestijnse woningen en soms zelfs dorpen. Hierdoor verliezen Palestijnen hun landbouwgronden, hun waterbronnen, hun boomgaarden, enz. Maar wie ligt wakker van Gaza? Broederlijk Delen in elk geval wel. Samen met acht partnerorganisaties werkt ze aan een duurzame en rechtvaardige oplossing voor het conflict. Theatre Day Productions is een van die partnerorganisaties die voornamelijk werkt met kwetsbare groepen in Gaza – kinderen, jongeren, vrouwen – en wil hun stem laten horen over de grenzen heen. De jonge bevolking in Gaza – de gemiddelde leeftijd is 20 jaar – heeft door de blokkade immers heel weinig perspectief. TDP merkt dat de jongeren die met hen aan theater doen opnieuw een groter gevoel van eigenwaarde krijgen en beter opkomen voor zichzelf . De organisatie bereikt jaarlijks duizenden kinderen, jongeren en volwassenen in Gaza via theater, dans en drama.

Oproep om te wandelen voor Gaza
Om deze jongeren te steunen, zo vervolgde Geert, gaan we tussen 13 maart en 24 mei de afstand van Oostende naar Gaza – zo’n 4292 km – wandelen en willen zo symbolisch de aanhoudende blokkade van twee miljoen Palestijnen doorbreken. Broederlijk Delen-Mariakerke biedt in totaal 4 luswandelingen aan met een gevarieerd aantal kilometers. Bij elke luswandeling is een infopunt voorzien in één van de vier kerken, maar je kan eender waar in het parcours instappen. In elk infopunt vind je alle informatie rond de wandeltocht, maar ook rond de wedstrijd die eraan verbonden is. Naast het wandelen willen we namelijk ook de campagnelanden van dit jaar – naast Palestina, ook Congo en Bolivia – belichten, met de nodige info en vraagjes (12 in totaal) langsheen het parcours.  Wie zijn solidariteit niet alleen in kilometers maar ook in financiële steun wil uitdrukken, komt in aanmerking voor de Gaza Challenge wedstrijd, met een waardebon van €300 geschonken door Vayamundo als hoofdprijs. Deelnemers aan de wandelingen worden ook uitgenodigd om een bijdrage te storten voor Broederlijk Delen. Samen met de 4292 km gaan we ook de uitdaging aan om elke kilometer om te zetten in een euro voor Theatre Day Productions. Vergeet vooral je kilometers niet te registreren via de website!

Sportieve en solidaire uitdaging
Na dit verhelderend betoog nam Silke Beirens het woord namens het stadsbestuur. Het deed haar zichtbaar deugd om zoveel enthousiasme te zien bij de vele vrijwilligers en sympathisanten van Broederlijk Delen – Silke heeft zelf een verleden bij BD. Zij loofde in korte bewoordingen deze sportieve en solidaire uitdaging ten voordele van de jongeren in Gaza en beloofde de nodige aandacht voor de problematiek vanwege de stad Oostende. Aan haar was gevraagd om het campagnesymbool van onze actie te onthullen, een wegwijzer naar Gaza-Palestina.

Een solidaire boodschap delen
De symbolische start van de wandeltocht(en) werd gegeven door pastoor Dirk die ons toegang verschafte tot het eerste infopunt in de St.-Franciscuskerk. In dit infopunt wordt meteen duidelijk dat Broederlijk Delen niet alleen werkt met partners in het Zuiden, maar ons hier in het noorden ook oproept om onze manier van leven te veranderen. Kiezen voor duurzaamheid zorgt voor een menswaardig leven voor iedereen. Blikvanger in de ruimte is het ‘deelkraam’ waarbij je door middel van een foto ‘solidaire boodschappen ‘kan delen met anderen. Je kan deze dan posten op Facebook (of andere media) of bezorgen via broederlijkdelen.oostende@gmail.com.

Op weg naar duurzame vrede

Voor de jongeren in Gaza is het dagelijks leven op zich al een uitdaging. Ook wij gaan met Broederlijk Delen een uitdaging aan. Elke gewandelde kilometer wil een daad van geweldloos verzet zijn tegen de mensenrechtenschendingen en een stap vooruit richting vrede. Een duurzame vrede in Israël en Palestina is waar Broederlijk Delen op vele manieren zijn schouders onder zet.
Meer info over de Gaza Challenge …

De ‘4242 km Gaza Challenge’ is een initiatief van de werkgroep Broederlijk Delen-Mariakerke, gesteund door Olijven en Dadels, Stad Oostende en Oostende Mondiaal en met financiële steun van Vayamundo.