• Leestijd:2 minuten gelezen

september 2020 – juni 2021

GOED WERK

Hoe meditatie je persoonlijk  en professioneel leven verandert

MEDITATIE met inleidend onderricht

Meditatie verbinden wij spontaan met mensen en plaatsen die niets met de werkplek te maken hebben. De kracht van dit boek bestaat erin dit juist wel te doen. Vertrekkend vanuit praktijkvoorbeelden en zijn eigen ervaring laat Laurence Freeman zien op welke manier meditatie een weldaad kan zijn voor mensen in het onderwijs, de bedrijfswereld en de medische wereld.
Doordat meditatie put uit een universele bron van wijsheid die religies voorafgaat en overstijgt, gedijt ze prima in een seculiere context. Ze verandert mensen in de diepte op persoonlijk vlak wat afstraalt op hun (werk)omgeving. Meditatie toont zich als een onmisbaar hulpmiddel om ons ego open te breken. Egotisme bezit volgens Freeman een merkwaardige kracht. Je kan dankzij haar zelfs, met wat geluk, tot in het Witte Huis geraken. Maar de ervaring leert dat hoe sterk en veerkrachtig een ego aanvankelijk ook kan zijn, het in confrontatie met de werkelijkheid verdwijnt. Laurence Freeman is een benedictijnermonnik die aan het hoofd staat van de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie. Hij publiceerde tal van boeken over meditatie. In dit boek breekt hij een lans voor het grote belang van meditatie in onze geseculariseerde wereld.

Elke 1e dinsdag van de maand om 19u30
Elke 3e dinsdag van de maand om 19u30

(Wie de eerste keer komt, is liefst reeds om 19.15 uur aanwezig.)

Kerk Onze Lieve Vrouw Koningin Lijsterbeslaan, Oostende 

Alle Info: Pr. Dirk Masschelein 
0479 58 71 25 – dirk.masschelein@skynet.be 
www.christmed.be www.opencontemplatiefhuis.be