• Leestijd:7 minuten gelezen

Jaarthema: Stilte – tijd en plaats van ontmoeting

Stilte als sleutel tot het ervaren van goddelijke aanwezigheid.

“Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God.” (Sören KIERKEGAARD)

Waar:  Monasterium Zonnelied, Mariakerkelaan 212  Oostende

Inschrijving nodig in functie corona restricties: voor de 10 samenkomsten: €10.00


Programma 2020 – 2021

Dinsdag 22 september (19.00u – 21.00u)
Bieke Vandekerckhove
De smaak van de stilte hoe ik bij mezelf ben gaan wonen

Op negentienjarige leeftijd wordt Bieke Vandekerckhove (1969) ziek. De diagnose is hard: de dodelijke spierziekte ALS.  Omstandigheden brengen haar naar het Sint Liobaklooster in Egmond-Binnen. Ze leert er de spiritualiteit van Benedictus en het psalmgebed kennen. Het beïnvloedt haar leven voorgoed.  Bieke kwam later in contact met de stilte van zen. Ook die ontmoeting is beslissend.
De smaak van de stilte  geeft weer wat ze meemaakte, zag en proefde in de stilte van het leven: ‘De benedictijnse spiritualiteit en het  zenboeddhisme zijn de twee longen geworden waardoor ik adem’.

Dinsdag 27 oktober (19.00u – 21.00u)
Erik Galle
Als de stilte roept

Geluidsoverlast kennen we allemaal. Met ‘geluidsonderlast’ zijn we helemaal niet vertrouwd. ‘Ongekend, onbemind’ geldt zeker ook voor de stilte. Vele mensen zijn er bang voor. Het is of ze aan de rand van de zee staan en met hun tenen voelen of het water niet te koud is. Erik wil je afhelpen van die koudwatervrees. Zie het als een reisverslag over wat er gebeurt wanneer je je begeeft in de zee die de stilte is. Als de stilte roept is geschreven vanuit een dagelijkse omgang met de stilte. Het beschrijft de ontdekking van de oneindige diepte ervan. Je krijgt een bril aangereikt waarmee je kan zien wat normaal onzichtbaar is. Het is de ultieme uitnodiging om kennis te maken met datgene waarbij woorden tekort schieten: de stilte. Erik Galle is priester en psychotherapeut.

Dinsdag 24 november (19.00u – 21.00u)
John Main osb
Van woord naar STILTE

Stille tijden kunnen in het leven een plaats krijgen en structuur en discipline geven in het zoeken naar verdieping en geworteld zijn in Christus. De meerderheid van de christenen is vervreemd geraakt van de stilte en het diepe meditatieve gebed dat de eenheid van de mens en de eenheid met de Ene  herstelt. Meditatie kan  ook voor ‘drukke’ mensen een helend gebedsmoment  betekenen.  De Kerk en de wereld van vandaag hebben dringend behoefte aan het (her)ontdekken en herwaarderen van de kracht van de stilte …  een vernieuwd begrijpen van het bidden en de ervaring van eenheid. In de traditie van de christelijke meditatie van Jezus en de kerkvaders gaat John Main op zoek hoe dit kan gebeuren, niet alleen voor monniken en contemplatieven, maar ook en vooral voor ‘gewone’ mensen met een gezin, met een carrière en met de normale verantwoordelijkheden van het leven.

Dinsdag 22 december (19.00u – 21.00u)
Anselm Grün
Leven uit de STILTE

Alleen als wij steeds opnieuw ruimte maken in onszelf voor de stilte, kunnen we de rijkdom van ons leven ervaren – maar wie lukt dat in de hectiek van alledag?In de stilte zul je vrede vinden. Het is belangrijk  om de stilte te koesteren en meer ruimte te geven in je leven.  Anselm Grün vertelt over de kracht en de zuiverheid van de stilte en hoe we beide kunnen vinden. Wie de stilte als basis neemt om uit te leven, zal op een dieper niveau de volheid van het leven ervaren.

Dinsdag 26 januari (19.00u – 21.00u)
Bernardus van Clairvaux
De STILTE spreekt van God

De cisterciënzers zagen in de stilte en de afzondering twee sterke punten van hun hervorming. Hun doel was de terugkeer naar innerlijkheid. Bernardus komt heel dikwijls terug op de stilte en de afzondering, maar zijn woorden klinken nooit als een reglement en hij gebruikt nooit het argument dat spreken anderen kan storen. Altijd wijst hij naar de bedoeling, namelijk de luisterhouding voor het Woord Gods dat alleen in de stilte van het hart te horen is.

Dinsdag 23 februari (19.00 – 21.00)
Laurence Freeman
Sprekende STILTE

Stilte, rust en eenvoud  zijn drie kernelementen van een meditatieve levensstijl. Het neerzitten in stilte en onbeweeglijkheid, en het herhalen van de mantra leiden uiteindelijk naar de spirituele vrijheid waarnaar de moderne mens op zoek  is. En waaraan we in deze jachtige tijd steeds meer behoefte hebben. De harmonie ligt diep in ons besloten, we zijn door al onze drukke bezigheden alleen  vergeten waar de deur is. Meditatie is geen wondermiddel, maar een manier om het mysterie van het leven te ervaren, met vreugde en verdriet, in vertrouwen en met geloof.

Dinsdag 23 maart (19.00 – 21.00)
Charles Vergeer
De kunst van de STILTE

De stilte kan alleen maar gevonden worden na een ingrijpende persoonlijke ommekeer. De stilte in een wereld die geterroriseerd wordt door lawaai en rumoer, is niet alleen een kostbaar goed, maar ook een middel om de werkelijkheid in een geheel nieuw licht te plaatsen. Het wezen van de stilte brengt ons op het spoor van de betekenis van het ‘woord’ en van de ‘zin’, de stem, de stilte en de verschijning van het goddelijke in die stilte.

Dinsdag 27 april (19.00 – 21.00)
Karlfried von Durckheim
Cultuur van de STILTE

Iedere (stilte) oefening beoogt tweeërlei: zij streeft naar de verankering van de mens in het ‘eigenlijke’ en naar het uitschakelen van datgene, wat het opgaan in dat ‘eigenlijke’ stoort of verhindert. In welke vorm en aan welk ding het zich ook voltrekt, altijd streeft de oefening de verankering van de mens in de totaliteit van het grotere leven na, met als voorwaarde: het heengaan, het afsterven van het kleine ‘ik’. (…) Er is een verstorven-zijn, dat de tegenstelling van leven en dood te boven gaat en dat men evengoed al een staan in een ander leven zou kunnen noemen In deze geestesgesteldheid is de mens zowel in staat tot de hoogste levensprestatie als tot de lichamelijke dood. Hij is volledig stil, d.i. zonder tegenspraak geworden, omdat hij zijn ‘ik-zelf’ verlaten heeft.

Dinsdag 25 mei (19.00 – 21.00)
Johan Verstraeten
Taal en STILTE  Naar een leiderschap voorbij de angst

Zowat overal in de maatschappij horen we een zielloze taal die de ervaring van werk en het leven verschraalt. Een taal die de mens herleidt tot functies en instrumenten die niet het goede nastreeft maar de onhaalbare realisatie van zakelijke doelstellingen. De gevolgen zijn ernstig: een toenemend aantal mensen leidt aan een gevoel van zinloosheid, negatieve zelfperceptie, burn-out en depressie. Om mensen te kunnen inspireren moet men hen in contact brengen met de “bronnen van het zijn”. De mens ondergaat een nieuwe vorm van zelfvervreemding die kan overwonnen worden door stilte, contemplatie en ‘oefeningen’ die in de spiritualiteitstradities worden aangeleerd.

Dinsdag 22 juni (19.00 – 21.00)
Meister Eckhart
Eeuwigheid en STILTE

De middeleeuwse mysticus Meester Eckhart geeft een scherp beeld van een mens die in grote eenvoud over het goddelijke spreekt, die het essentiële laat weerklinken in zijn woorden. De weg die Eckhart wijst is dan ook een weg van verinnerlijking, van verstilling. En in die stilte klinkt de stem van het ‘eeuwige’ op natuurlijke wijze tot ons door. ‘Gods zijn is ons worden’ (Meester Eckhart)


Foto: https://pxhere.com/nl/photo/608297 – vrij van auteursrechten vrijgegeven onder Creative Commons CC0.