Doopsel

Jullie kiezen ervoor om jullie kindje te laten dopen.
Als gelovigen vieren we in het doopsel vooral dat de dopeling ‘ingeschreven’ wordt in het verhaal van God met mensen. God bevestigt er zijn ‘ja’: “Ja, jij bent mijn geliefde kind; bij Mij mag je geborgen zijn, voor altijd.” Bij het kinderdoopsel zeggen ook de ouders, de peter en de meter ‘ja’. Zij verbinden zich ertoe hun kind gelovig op te voeden: in Jezus’ voetsporen en in de geest van het evangelie.
Door het doopsel maakt de dopeling deel uit van de wereldwijde gemeenschap van gelovigen, allen kinderen van dezelfde Vader. Ook deze gemeenschap zegt ‘ja’ en ‘welkom’!
De kern van het doopgebeuren is een kindje laten opnemen in de Kerkgemeenschap. Dit vieren we samen. Als christen weten we ons gedragen door een geloofsgemeenschap, de Katholieke Kerk.

Doopvoorbereiding met andere ouders

Vanaf september 2023 starten we met een gezamenlijk voorbereidingsmoment voor gezinnen die een kindje willen laten dopen in onze pastorale eenheid. We wensen dat er aan elk doopsel een inhoudelijke voorbereiding vooraf gaat. Samen willen we nadenken over de betekenis van het doopsel en over wat geloofsopvoeding inhoudt. De symbolen die gebruikt worden in het doopsel en het verloop van de viering worden ook toegelicht.

De doopvoorbereiding gaat door in het Franciscusheem, Assisielaan, van 20.00 tot 21.30 uur.
Het aanvraagformulier voor een initiatiesacrament wordt die avond ingevuld.
We vragen dat beide ouders (peter en meter) deze voorbereiding meemaken.

Doopsel

Vanaf januari 2024 worden de kinderen gedoopt in een gemeenschappelijke doopviering. De eerste christelijke gemeenschap waarin een mens thuis mag zijn is het gezin. Het gezin staat dan ook niet alleen. Daar waar meerdere families aanwezig zijn, kunnen we het sterkst de verbondenheid met de kerkgemeenschap ervaren.

De viering gaat door in de kerk van OLV Koningin, Lijsterbeslaan op zaterdagnamiddag om 14.30 u. of zondagvoormiddag om 11.30 uur.

Data doopselvoorbereiding en doopsel