Ik wil mijn kind laten dopen …

Welkom kleine mens,
uit liefde geboren,
door God bemind,
door het doopsel word jij opgenomen
in de grote kerkgemeenschap
waar mensen samen met jou
op weg gaan,
jou bemoedigen en steunen,
om de weg van Jezus te volgen.

Dit tekstje staat op de voorpagina van de folder die de ouders voortaan krijgen als ze vragen om het kindje te laten dopen in onze pastorale eenheid. De folder zal ook te vinden zijn op de website. Vanaf februari 2024 gaan we van start met gemeenschappelijke doopvieringen en een gemeenschappelijke doopcatechese. Je kind laten dopen is vandaag een bewuste keuze, maar tegelijk ook een keuze voor een meerjarentraject. In navolging van de Eerste Communie- en vormselvoorbereiding, waarbij de ouders ook betrokken worden, willen we ook de doopvoorbereiding hierin een volwaardige plaats geven.

Doopvoorbereiding met andere ouders

Vanaf oktober 2023 starten we met een gezamenlijk voorbereidingsmoment voor gezinnen die een kindje willen laten dopen in onze pastorale eenheid.

In het 1e deel van de avond zullen de priester, de catechisten en de ouders samen van gedachten kunnen wisselen over de betekenis van het doopsel en over wat geloofsopvoeding inhoudt. Voor jonge ouders is het niet vanzelfsprekend om je kind te laten dopen. En zeker niet om je kind gelovig op te voeden. De doopvoorbereiding is ook een gelegenheid waar ouders met hun vragen terecht kunnen en elkaar tips kunnen geven hoe zij het zien om hun geloof door te geven. Gelovig opvoeden zit in heel veel kleine dingen. Het kind zal langzaam ontdekken wie God is door de verhalen over Jezus te leren kennen maar ook door hoe ouders zelf in relatie staat met God en als christen proberen te leven. De eerste christelijke gemeenschap waarin een mens thuis mag zijn is immers het gezin.

In het 2de deel van de avond komt het doopritueel zelf aan bod. Er wordt uitleg gegeven rond de symbolen die gebruikt worden tijdens de doopviering. Het verloop van de viering wordt toegelicht. Het aanvraagformulier voor een initiatiesacrament wordt eveneens die avond ingevuld.

Afbeelding van marcelagundim via Pixabay

Gemeenschapelijke doopvieringen

Waarom kiezen we voor gemeenschappelijke doopvieringen? Naast praktische overwegingen is er ook een dieper menselijke en gelovige reden. Christen worden en zijn kunnen we niet alleen. Daarvoor is leven in gemeenschap met andere christenen onontbeerlijk. De kern van het doopsel is immers een kindje laten opnemen in de Kerkgemeenschap. Zoals reeds vermeld is de eerste christelijke gemeenschap waarin een mens thuis mag zijn het gezin. Het gezin staat dan ook niet alleen maar wordt gedragen en gesteund door een bredere gemeenschap van gelovigen.

Het gemeenschapskarakter van de doop komt het sterkst naar voor in de gemeenschappelijke doopvieringen. Als enkele families samen het doopsel van hun kindje vieren wordt de verbondenheid met de kerkgemeenschap het sterkst ervaren. Zo is het ook bij de Eerste Communie het Vormsel. We ontvangen deze sacramenten niet op ons eentje, maar in gemeenschap met andere christenen.

De rol van peter en meter verdient ook meer aandacht. Meter en peter zijn namelijk meer dan enkel getuigen van de doop, ze vertegenwoordigen de kerkgemeenschap. Er wordt gevraagd dat peter en meter minimaal 16 jaar zijn en katholiek gedoopt en gevormd. Het is noodzakelijk iemand te vragen die betrokken is bij het geloof en het kind ook wil ondersteunen in zijn geloofsweg. Overigens hoeft men geen peter én meter te nemen, één peter of meter volstaat.

Tot slot 2 getuigenissen van ouders

‘We kozen ervoor om onze kinderen te laten dopen omdat het een belangrijk geschenk is dat we hen willen meegeven. Het is onze manier om hen een stukje te laten zien van wie wij zijn en wat belangrijk is in het leven. God neemt een belangrijke plaats in in ons leven net zoals de christelijke gemeenschap. We willen hen laten weten dat ook zij daar welkom zijn en graag gezien zijn door dit mooie gebaar. Vroeger was het doopsel een evidente keuze. Nu is het eerder een weldoordachte keuze van de ouders geworden. Een goede evolutie omdat je toch als ouder ‘ja’ zegt tegen een engagement. Daarnaast beseffen we ook dat gelovig zijn in de wereld vandaag niet de meest makkelijke keuze is. We zullen veel twijfelen maar geen enkele weg, zowel de geloofsweg als de van het leven, loopt mooi uitgetekend zonder hindernissen. Het doopsel zien we als een richting die we ons kinderen meegeven. Tijdens hun leven vertellen we over het geloof en tonen we hoe het bij ons tot uiting komt.’

‘We zijn van plan om ons zoontje in zijn eerste levensjaar te laten dopen. Mijn echtgenoot en ikzelf zijn beiden gelovig, en zijn twee jaar geleden kerkelijk gehuwd. Door ons zoontje te laten dopen willen we hem laten opnemen in de christelijke geloofsgemeenschap. Als ouders beloven we ons zoontje Jezus te leren kennen en hem gelovig op te voeden. Omdat we beiden katholiek zijn opgevoed, beschouwen we het doopsel als een evidente keuze. Bovendien beschouwen we de doopviering als de gelegenheid bij uitstek waarbij we samen met de hele familie willen stilstaan bij het nieuwe leven dat we gekregen hebben, en waarvoor we God dankbaar zijn.’

Alle verdere info en data van doopselvieringen en doopvoorbereiding is te vinden via www.pe-mariakerke.be/doopsel of in het zijmenu van de webpagina’s.

Lieve Opdedrynck


Omslagfoto: Afbeelding van marcelagundim via Pixabay