• Leestijd:3 minuten gelezen

Advent en Welzijnszorg

Kerstmis

“Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een kribbe. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.” (Lc. 2,7)

Nergens in de Bijbel wordt ook maar iets gezegd over een stal waarin Jezus geboren werd. Er staat enkel geschreven dat er voor hen geen plaats meer was in de plaatselijke herberg, vermoedelijk omdat Maria en Jozef nogal laat toegekomen waren voor de volkstelling die zou plaatsvinden. Maria was voor de bevalling dus aangewezen op wat voor handen was in de onmiddellijke omgeving, een schuilplaats voor dieren en zij legde de pasgeborene in een voederbak met stro. Geen idyllisch verhaal met engeltjes, lichtjes, en verkleumde herdertjes die op bezoek komen, maar pure realiteit. En toch… een stal om in geboren te worden … deze sobere huisvesting voor dieren roept in onze tijd armoede op als het een verblijfplaats voor mensen wordt. Door te vertellen dat Jezus in een stal geboren is, wordt vooral zijn solidariteit getoond met de kleine mens, de kwetsbare mens, de mens die leeft aan de rand van de maatschappij, de mens in armoede, de haveloze, de vluchteling, de uitgeslotene. Zo mogen we ook de plaats van de herders begrijpen in dit verhaal. Zij behoorden tot de laagste klasse en hadden omzeggens geen rechten. Zo vertegenwoordigen ze de marginalen, mensen die overal buiten staan, symbolisch bedoeld als de mensen die in het duister van het leven zitten wachten op de opgaande zon, op de Redder.

Werken aan het huis van God
Wonen is de spil in de armoedeproblematiek. Als mensen of groepen mensen een woonprobleem hebben, wijst dat er vaak op dat ze ook op andere terreinen het slachtoffer van uitsluiting zijn. Als mensen of groepen mensen niet menswaardig kunnen wonen, is dat dikwijls omdat onze samenleving hen gewoon geen ‘plaats’ gunt… Zonder veilige thuishaven is het moeilijk om werk te vinden, sociale contacten uit te bouwen, of je te integreren. Zelfs je gezondheid staat of valt met je huisvesting. Voldoende inkomen is een belangrijke hefboom om uit armoede te geraken. Maar ook goed wonen geeft je een grote stap voorwaarts om armoede te ontgroeien.

“Vaak is het zo dat mensen pas hulp aanvaarden als ze té diep in de problemen zitten. Het helpt als lotgenoten die zich terug iets sterker voelen hen de weg wijzen. Ook bij hen was ooit het licht in hun ogen gedoofd. Door opnieuw positieve ervaringen op te doen gaan ze terug wat stralen. Zo wordt licht en menselijke warmte doorgegeven. Van persoon tot persoon.

Welzijnszorg wil beleidsmakers overtuigen van het belang van een sociaal rechtvaardig woonbeleid. Niet enkel op korte termijn maar door te werken aan duurzame oplossingen voor het armoedeprobleem. Samen werken aan dat huis van God, de wereld zoals God hem droomt, een plek waar God kan komen wonen in alle mensen die voor hem openstaan. Kom Heer Jezus, kom!

De weg van Nazareth naar Bethlehem
De weg van Nazareth naar Bethlehem
loopt vandaag ook langs jouw deur
en net als toen zal God aankloppen
en vragen:
‘Mag mijn Zoon hier bij jou thuis zijn?’

Thuis zijn in een huis
waar mensen zo van elkaar houden
dat liefde levenskracht wordt.

Thuis zijn in een huis
waar mensen zo met elkaar leven
dat berouw begin van nieuw leven is.

Thuis zijn in een huis
waar mensen zo open staan voor elkaar
dat hoop de motor van hun toekomst wordt.

Thuis zijn in een huis
waar mensen zo durven dromen
dat geloof een onuitputtelijke bron is.

God klopt vandaag nog aan
om bij jou thuis
samen Kerstmis te vieren.
(Antoon Vandeputte)

Zalig Kerstfeest!


Omslagfoto: Cornelis de Vos, Public domain, via Wikimedia Commons