32 kinderen worden ‘vriend van Jezus’

Het weekend van 21-22 mei namen in de kerk van OLV Koningin en Sint-Franciscus reeds 14 stralende jongens en meisjes voor het eerst deel aan de eucharistie.  Op Hemelvaartsdag volgden 18 kinderen hun spoor in een 3e eerste communieviering.
Niet het sluitstuk van de eerste communiewerking, die dit jaar voor het eerst parochiaal georganiseerd werd, maar een groei in hun geloofsleven en dat van het gezin.

Dit catecheseproject, om de eerste communie niet meer louter vanuit de schoolomgeving maar ook vanuit de pastorale eenheid te laten groeien, kent en kende uiteraard de nodige groeipijnen.  Voor iedereen was dit een nieuwe ervaring, niet in het minst voor de leerkrachten die er in het verleden vaak alleen voor stonden.  Ook voor de ouders, die voordien reeds een eerste communicant hadden, was dit even aanpassen: de voorbereiding naar de eerste communie werd uitgebreid.  De positieve reacties op de verschillende activiteiten was dan ook de stimulans dat de werkgroep, samen met de leerkrachten, een mooi traject voorgesteld hebben.

Na een gezamenlijk startmoment met inschrijving voor de eerste communiewerking werden de ouders uitgenodigd voor 3 ingroeivieringen.  De ingroeivieringen hebben tot doel de kinderen de eucharistie te laten ervaren, eraan deel te nemen, mee te vieren met een beetje ‘uitleg’ over wat er in de viering gebeurt.  Maar ook vieringen waarin ze actief betrokken worden: een schuldbede of voorbede lezen, samen liederen zingen.  Zo maken ze kennis met de rijkdom van de eucharistieviering.

Naast deze ingroeivieringen werden ook een aantal gezinsactiviteiten georganiseerd: samen een adventskrans knutselen.  Zo kreeg de voorbereiding naar Kerstmis een tastbaar plaatsje in huis. 
In het voorjaar werd dan begin februari de Lichtmisluisterwandeling  georganiseerd.  Een wandeling met rugzak en smartphone om het verhaal van de opdracht in de tempel te visualiseren. 
Tot slot brachten we de ouders en kinderen samen tijdens de eerste communietocht die leidde tot verrassende gesprekken.  In Kerk&Leven en op de website berichtten we reeds over deze activiteiten.

De eerste communieviering – dit jaar rond het thema van Zacheus – ‘Ook jij bent een vriend van God’ rondde de actieve voorbereiding af.  32 kinderen werden ‘Vriend van Jezus’, en willen zorgzame kinderen zijn die het goede, het liefdevolle nastreven: zelf ook ‘lichaam van Christus’ worden.  Dezelfde belofte die wij maken als wij de communie ontvangen. 
Het zorgzame verduidelijkte pastoor Dirk de kinderen in het zorgen voor een huisdiertje, planten.   Hierin worden ze uiteraard gestimuleerd door hun omgeving, die er niet alleen voor zorgen dat ze het goed hebben en zich goed voelen, maar ook goed zijn.

Proficiat aan deze 32 kinderen die in het voetspoor van Jezus willen treden.