Een nieuwe lente …

Op de eerste dag van de lente, zondag 21 maart ll., waaide een nieuwe en frisse wind in de
voorbereiding van de eerste communie voor de kinderen van het eerste leerjaar van Mariasteen.
Samen met juf Eline en juf Rosita kwamen de kinderen in de Sint-Franciscuskerk bijeen voor een
ingroeimoment. De figuur van Franciscus van Assisi zelf stond in de kijker. Immers Jezus vraagt dat
we goed en lief zijn voor elkaar, de dieren, de natuur, voor alles wat leeft. Wie deed dat beter dan de
Poverello van Assisi. Bij enkele wandschilderijen vertelde juf Eline over Franciscus. De kinderen
tekenden het Zonnelied, spraken bij een kaarsje spontane en ontroerend mooi gemeende en
eenvoudige dankgebedjes uit en leerden dat je, om iemand te ‘gedenken’, stil kunt zijn, een kaarsje
kunt branden of samen aan tafel gaan en van hetzelfde brood eten…. En als we ‘denken aan’ Jezus
doen we dat om meer en meer als Jezus te worden: goed en lief voor de mensen en alles wat leeft en
heel de schepping.

(pastoor Dirk die met het gebeuren heel dankbaar en vreugdevol was)