Eerste communicanten op zoek naar het Lichteiland

Onder een grijs wolkendek trokken de enthousiaste eerste communicanten en hun ouders, broers en zusjes op 4 februari erop uit op zoek naar het Lichteiland …

Aan de kerk van OLV Koningin werden ze verwelkomd door catechisten Ann en Wim.  Zij gaven de aanzet voor het verhaal van Lichtmis, waarbij Maria en Jozef naar Jeruzalem trokken om hun pas geboren kind op te dragen aan God.

Onderweg maakten de kinderen kennis met Hanna, de oude vrouw die in Jezus het Licht van de wereld (h)erkend.  In de ontmoeting met Simeon hoorden we hoe hij Jezus’ licht ervaart.
En dan was er nog Herodes die meer houdt van het donker dan van het Licht. 

Op de wandelingen hielden ze 5 keer halt om het luisterverhaal van de verschillende personages via een QR-code op de smartphone te beluisteren.  Bij elke van de figuren kregen ze een opdrachtje, tijd om een spelletje te spelen, een rebus op te lossen.  Bij hun laatste halte in de kerk van Onze Lieve Vrouw Koningin ontdekten ze bij het Mariabeeld het lichteiland.  Hier maakten  ze nog even tijd om in stilte een kaarsje aan te steken. Ze verwoorden voor wie en op welke manier ze zelf een lichtje willen zijn: lief zijn voor mama of papa, oma of opa, vriendjes van de klas.
Daarna ontvingen de kinderen bij priester Dirk de kinderzegen.

Tot slot … mogen op Lichtmis pannenkoeken niet ontbreken.  Elke deelnemend gezin kreeg een welverdiend en lekker pakje pannenkoeken mee, om thuis nog even na te genieten van hun wandeling !

Dank aan de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) voor de uitwerking van de Lichtmis-luisterwandeling.

foto’s: Wim D’huyvetters / Ann Cockhuyt voor PE MTHO; K. Koenisberg


Omslagfoto: Wim D’huyvetters voor PE MTHO