Er waait een nieuwe wind door de eerste communiewerking …

De ‘nieuwe parochie’ in de pastorale eenheid was de uitgelezen kans voor een vernieuwde aanpak van de eerste communiewerking in Mariakerke.  Tot nu werd de eerste communie op parochiaal vlak georganiseerd voor de kinderen van OLV College – Rozenlaan en de GO! Basisschool August Vermeylen.  De eerste communie voor GO! Basisschool Stene en het OLV College – Mariasteen werd door de school voorbereid.  De start van de pastorale eenheid was dan ook de uitnodigende gelegenheid om deze werkingen tot één gemeenschappelijk gedragen werking te brengen.

De verschillende werkingen werden deze zomer onder de loep genomen door de medewerkers.  Vanuit deze visie werd een voorstel opgemaakt.  Omdat deze werking niet alleen door de medewerkers van de parochie gedragen kan worden – de eerste communie is een samenspel van de ouders, de school en de parochie – werden de leerkrachten van de verschillende scholen uitgenodigd om zich over dit voorstel te buigen.  De ideeën werden bijgeschaafd, de kantjes afgerond.  Klaar om er samen mee naar de ouders te stappen op 28 oktober, naar de eerste info-avond voor de eerste communie voor de volledige pastorale eenheid.

Met de werking willen we de kinderen, en hun ouders, kennis laten maken met de plaatselijke geloofsgemeenschappen en met de eucharistie, de tekenen van brood en wijn.  Dit is tenslotte de reden waarom de ouders deze keuze voor de eerste communie maken.
We willen hierbij wel nog eens het belang van de scholen, over de verschillende netten heen (katholiek en gemeenschapsonderwijs) en het engagement van de leerkrachten benadrukken. Zij zijn een onmisbare schakel in die eerste communievoorbereiding tijdens de godsdienstles, maar ook bij het aanleren van de liedjes bijvoorbeeld. Ook hun aanwezigheid en hulp in de vieringen en de activiteiten wordt naar waarde geschat.

Net zoals een krukje minstens 3 poten nodig heeft om te blijven rechtstaan, is ook de eerste communiewerking op 3 poten gestoeld.  Naast het engagement van de vrijwilligers binnen de Pastorale Eenheid, binnen de werkgroep eerste communie (de eerste poot) en over het enthousiasme van de leerkrachten (de tweede poot), is er uiteraard nog een derde poot aan onze kruk.  Dat zijn de papa’s en mama’s, het gezin. Ook zij spelen een grote rol in de voorbereiding op de eerste communie van zoon of dochter. Ze gaan samen op stap naar dat feestelijk gebeuren in mei, tijdens enkele vieringen en gezinsactiviteiten. Ook thuis komen christen-zijn en Jezus ter sprake, onder andere in de sterke momenten in het jaar (Advent/Kerstmis – vasten/Pasen), waarbij we zorgen voor een ondersteunend aanbod. 

De keuze voor de eerste communie is niet zomaar een vrijblijvende keuze, het is een weloverwogen keuze, die tegelijk ook de nodige verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Net zoals in gelijk welke andere vereniging (sport, hobby, vrije tijd,…) vraagt het een engagement, vraagt het net dat tikkeltje meer.

De gezinnen die met zoon of dochter samen op tocht gaan, meestappen in het geloofsverhaal worden verwacht bij de ingroeivieringen, waarin de kinderen de eucharistieviering ‘verkennen’.  De werking wordt gestart bij de start van het kerkelijk jaar, het eerste weekend van de Advent om samen een adventskrans te maken.  Twee tochtmomenten in het voorjaar: een eerste communietocht en de Lichtmisluisterwandeling van IJD, maken de cirkel rond.  Het belooft dus een boeiend en uitdagend werkjaar te worden.


Omslagafbeelding: Photo by Jon Tyson on Unsplash