Kinderen beleven Goede Week en Pasen thuis

Dat er geen vieringen in de Goede Week en met Pasen zouden plaatsvinden, dat hadden we al voorzien. Maar dat de kinderen een extra weekje paasvakantie gegund was en zo niet, zoals gepland, in de Goede Week naar de kerk zouden trekken om op een kindvriendelijke manier de kruisweg te beleven of een viering te houden, was een tegenvaller.

Dit bracht de werkgroep eerste communie op het idee om de kinderen toch iets aan te reiken om thuis een zinnige invulling te geven aan deze bijzondere week en het Paasfeest. Zo plaatsten we op de website een mooi uitgewerkte kruisweg waarbij de 14 haltes zichtbaar werden door middel van zandtaferelen. Dit werd ons aangeboden door IJD, jongerenpastoraal Vlaanderen. Bij elk tafereel plaatsten we een stukje duidend verhaal, wat vraagjes om bij stil te staan en een gebed. Het was voor de kinderen – maar ook voor de volwassenen – een leuke, visuele manier om stil te staan bij die laatste tocht van Jezus.

Daarnaast kreeg het gezin via een online bundel de kans om ‘spelenderwijze’ met de kinderen de Goede Week en Pasen thuis te beleven en dit aan de hand van verhalen, muziek, filmpjes, kleurplaten, woordzoekers en andere spelletjes. Wie ons de oplossingen bezorgde van de spelletjes én de tekening van het Laatste Avondmaal mooi inkleurde, mocht ondertussen rekenen op een bezoekje van de paashaas.
Dank aan alle kinderen die aan de slag gingen met het aangeboden materiaal.