Verrassende gesprekken tijdens de eerste-communietocht

Samen op tocht naar de eerste communie.  Tijdens deze symbolische tocht gaan de kinderen, die op 29 of 30 april voor het eerste aan de communie zullen deelnemen, verrassende gesprekken aan.
De tocht brengt de communicanten en hun (groot)ouders, broertjes en zusjes langs 8 haltes.  Deze haltes belichten de geloofsgroei, maken ruimte voor getuigenissen van verschillende catechisten en stimuleert het gesprek tussen de communicant en de ouders.

Met dit idee in het achterhoofd heeft CCV een aanbod in ondersteunend werkmateriaal uitgewerkt.  De kinderen en hun ouders werden verwelkomd met een tochtkaart.  Met hun tochtkaart verzamelen ze stickers en stempels om hun verschillende stopplaatsen aan te duiden.

De haltes brengen hen langs het doopsel, waar catechist Matthias samen met de ouders herinneringen ophalen aan het doopsel van hun kind.  De doopsymbolen worden kindvriendelijk verduidelijkt, de kinderen maken een kruisteken met het doopwater en schrijven  hun naam in de palm van Gods hand op hun routekaart.
Dit brengt hen verder bij de haltes ‘verhaal’ en ‘groeien in geloof’, waar de kinderen, begeleid door juf Niene, catechist Philippe en priester Dirk, kennismaken met verhalen van Jezus, horen en zelf aangeven hoe kennismaken met Jezus een leven kan veranderen.

Bij de halte ‘woorden’ maken de kinderen en hun ouders elkaar duidelijk wat eerste communie, vriend van Jezus worden, voor hen betekent.  Verrassende gesprekjes tussen ouders en kinderen, met rake gedachten van beide kanten.  Mooi om dit te horen. 

Een andere halte brengt hen bij de kern van de eucharistie: samen aan tafel, breken en delen van het brood en de voetwassing: dienstbaar zijn.  Catechist Ingrid leidt de kinderen in bij de Dienst van de tafel, die in de volgende ingroeiviering centraal staat.

Een extra halte is het knutselmoment, waar catechist Ann met  de kinderen een theelichthoudertje en een kruisje knutselen die tijdens hun eerste communieviering gezegend zal worden.
Tot slot plaatsen ze hun kaarsje bij Maria en sluiten af met een gebedje.

De positieve reacties van de ouders en de kinderen op het eerste communie-aanbod en de verrassende gesprekken deed iedereen deugd !  Een welgemeende dank aan de medewerkers van de parochie en de school die voor de nodige begeleiding zorgden bij deze tocht.  Blij dat jullie vrijwillig meewerken aan de geloofsgroei van deze kinderen.


Omslagfoto: (c) Wim D’huyvetters