Verrassende gesprekken tijdens de eerste-communietocht

Op zaterdag 30 april stonden de eerste communicanten van de pastorale eenheid paraat voor hun door-corona-uitgestelde eerste communietocht.  Deze symbolische tocht voor de kinderen volgt een traject met de ouders doorheen de kerk van OLV Koningin.  Een aantal van hen zal in deze kerk ook voor de eerste keer deelnemen aan de communie op 21 mei.  De andere kinderen sluiten aan bij de vieringen van 22 of 26 mei in de kerk van Sint-Franciscus.

De haltes op deze tocht, met materiaal en ondersteuning door CCV belichten de geloofsgroei, reiken een kans tot verdieping aan of brengen ouders en kinderen tot gesprek rond geloof.  Na een korte inleiding door Wim gaan de ouders met hun kind op tocht langsheen de verschillende haltes.  Een tochtboekje, catechisten, medewerkers van de pastorale eenheid en de juf van de school begeleiden hen.  Het brengt de kinderen langs het doopsel, waar Johan samen met de ouders herinneringen ophalen aan het (recente) doopsel van hun kind.  De doopsymbolen worden kindvriendelijk verduidelijkt, de kinderen maken een kruisteken met het doopwater en schrijven  hun naam in de palm van Gods hand op hun routekaart.
Dit brengt hen verder bij de haltes ‘verhaal’ en ‘groeien in geloof’, waar de kinderen, begeleid door Matthias en Micheline, kennismaken met verhalen van Jezus, horen en zelf aangeven hoe kennismaken met Jezus een leven kan veranderen.
Bij de halte ‘woorden’ maken de kinderen en hun ouders elkaar duidelijk wat eerste communie, vriend van Jezus worden, voor hen betekent.  Verrassende gesprekjes tussen ouders en kinderen, met rake gedachten van beide kanten.  Mooi om dit te horen.  Een quality-time- ervaring, zo omschrijven ouders het.
Een andere halte brengt hen bij de kern van de eucharistie: samen aan tafel, breken en delen van het brood en de voetwassing: dienstbaar zijn.  De kinderen werden hier op school al op voorbereid, dit wordt duidelijk in de gesprekjes met Ingrid: vrienden van Jezus geven om anderen.
Een extra halte is het knutselmoment, waar Stefanie en Ann met  de kinderen een theelichthoudertje en een kruisje knutselen die tijdens hun eerste communieviering gezegend zal worden.
Tot slot plaatsen ze hun kaarsje bij Maria en sluiten af met een gebedje.

De positieve reacties van de ouders en de kinderen op het eerste communie-aanbod en de verrassende gesprekken deed iedereen deugd !  Dank aan de medewerkers van de parochie en de school die voor de nodige begeleiding zorgden bij deze tocht.