Ik waag de sprong …

Na maanden ongeduldig wachten waagden 23 jongeren zich aan hun sprong om te geloven. Uitgesteld door een virus, maakten ze zich vandaag op voor hun vormsel, in 2 vormselvieringen voorgegaan door priester Dirk, die eveneens de vormheer was. Organisatorisch geen sinecure, alle coronarichtlijnen indachtig, maar vlekkeloos voorbereid door vormselcatechiste Ann Cockhuyt.

Vol zelfvertrouwen en zelfbewust stapten de 23 jonge mensen in de stilte van de aanwezige meter en peter, ouders, broers en zussen en grootouders naar voren om hun keuze, gesterkt door de Geest, te bevestigen in het vormsel.

Kiezen voor Jezus is de keuze maken om goed te zijn in je leven. De apostel Paulus gaf hiervoor enkele raadgevingen. En ook Jezus drukte dit uit in het evangelie van Marcus: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen.” Een radicale keuze: niet ‘ik’ eerst !

Proficiat aan jullie die deze keuze willen maken: Elise, Rosalie, Victory, Sander, Elise, Marie, Chayenne, Jules, Lani, Lara, Nel, Mats, Marit, Lisa, Matthys, Hanne, Arthur, Matthias, Baldr, Syriana, Keano, Vincente, Ella !

Voor het extra feestelijk en muzikaal tintje zorgden de zusjes Emma en Louise-Marie Schollaert (één van de nieuwe koorleidsters van de Muzeschuit – zie artikel Nieuwe start voor kinderkoor De Muzeschuit), met zang, piano en cello.

Op zaterdag 3 oktober volgen nog 2 vormselviering voor waarin nog eens 23 jonge mensen de sprong zullen maken.