Ingroeiviering eerste communicanten O.L.V.-Hemelvaart – “Aan tafel”

Aan de voorbereiding op de eerste communie kwam halfweg maart een nogal abrupt einde. Covid-19 zorgde ervoor dat fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk waren. De geplande tochtmomenten en ingroeivieringen konden niet meer doorgaan en ook de eerste communieviering werd uitgesteld. Wel hielden we contact met de kinderen en hun ouders, zij het dan via de digitale weg. Catechese-impulsen werden op die manier aangereikt rond de veertigdagentijd en Pasen, met Pinksteren en net voor de vakantieperiode. Ondertussen wachtten we af hoe de toestand zou evolueren en werden de ouders begin september op de hoogte gebracht hoe de verdere voorbereiding en de eerste communieviering in het najaar zouden verlopen. We hielden eraan om toch nog één ingroeiviering te laten doorgaan in voorbereiding op hun communie op 17 oktober.

Zo waren op zaterdag 3 oktober 10 van de 11 communicanten aanwezig op de ingroeiviering in de OLV-Koninginkerk om samen feest te vieren rond de tafel met brood en wijn. ‘Brood’ was dan ook de rode draad doorheen de viering. Waarom dit brood zo belangrijk is voor de christenen werd duidelijk in het verhaal van de broden. In het hostiebrood komt Jezus tot ons en geeft ons de kracht om te leven zoals Hij. In het breken en het delen herkennen we, net als de Emmaüsgangers, Jezus en geloven we dat Hij verder leeft onder ons. In de eucharistie herdenken we wekelijks dat Jezus ‘broodnodig’ is dat Hij dag in dag uit met ons op weg gaat. ‘Kom Jij dan met mij meewandelen, als ik vragen heb, als ik mij eenzaam voel, als het minder goed gaat in de wereld?’ Als onzichtbare tochtgenoot doet Jezus ons hartje telkens weer branden.

Enkele kinderen lazen de schuld- en voorbeden voor. De liedjes werden al flink meegezongen. Wim begeleidde de kinderen voor de gelegenheid op gitaar en Jolien vormde op zichzelf het gelegenheidskoortje. We zijn blij dat we ook de plaatselijke gemeenschap bij de viering konden betrekken. Rond de tafel van de Heer is immers plaats voor iedereen, ook voor deze (zorgeloze) kinderen die straks voor het eerst volwaardig aan Zijn tafel mogen aanzitten.


Foto’s: (c) Johan Vervaeke