Inschrijving initiatiesacrament eerste communie

Info

  1. Het invullen en verzenden van dit formulier wordt aanzien als ondertekening voor akkoord van dit formulier. Na verzending kunt u het document laten aanpassen door een mail te sturen naar communie@pe-mariakerke.be of de aanpassing van de ingediende papieren versie.
  2. Dit formulier is een element van de voorbereiding op de initiatiesacramenten.
  3. Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring.
  4. Het formulier wordt bewaard in de parochie.
  5. Pastorale verantwoordelijken worden soms geconfronteerd met de vraag naar de eerste communie van een kind dat woont in een nieuw samengesteld gezin, of bij een van de ouders na een echtscheiding. Het gebeurt dat tijdens de voorbereiding spanningen aan het licht komen in verband met de toestemming van een van de natuurlijke ouders. Kan men in deze situatie overgaan tot de eerste communie ?
    Vanuit de Kerk moet rekening gehouden worden met de burgerlijke wetgeving omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag. In België oefenen beide natuurlijke ouders van een minderjarige gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, ook al zijn ze niet gehuwd en ook al leven ze niet (meer) samen. Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding, waaronder godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. De pastorale verantwoordelijken mogen er in principe van uitgaan dat deze instemming aanwezig is, ook als de aanvraag gebeurt door slechts één van de natuurlijke ouders van het kind. Als de pastorale verantwoordelijken echter aanwijzingen krijgen dat er onenigheid bestaat tussen de ouders over de aanvraag, kan de eerste communie niet zonder meer plaats vinden. Men zal eerst de ouder(s) ertoe uitnodigen om tot een consensus te komen. In geval van blijvend conflict moet de eerste communie worden uitgesteld, en ook de andere initiatiesacramenten.

Inschrijving