Er valt ‘toch’ wat te vieren met Kerstmis

In het vorig nummer van ons weekblad kon men lezen dat de eerste communiewerking en de vormselwerking in onze pastorale eenheid weer opgestart zijn. De advent brengt deze werking in een eigen dynamiek met eerste catechesebeurt en een instapviering voor de vormelingen en een adventskransmoment en een ingroeiviering voor de eerste communicanten. Maar we kunnen het niet ontkennen dat ook een ander gegeven de opstart en zelfs deze adventsperiode kleurt…

Lees verder in …