Weerklank sloot het werkjaar af

Op zondag 25 juni sloot het koor Weerklank haar werkjaar af met het zingen van de viering om 11u in de OLV ter Duinenkerk. De viering was ter intentie van de overleden koorleden en tegelijk ook de missieviering voor Don Bosco waar de missiemaaltijd ook doorging. Daarom vond het koor het dan ook opportuun om, in plaats van zélf een maaltijd apart te organiseren, mee aan te sluiten bij de missiemaaltijd. Ann Everaert werd daarbij ook even in de bloemetjes gezet. Zij is immers de drijvende kracht, trekker en duwer, van het koor.

Op naar woensdag 5 september! Wil je ook mee komen zingen? Het koor repeteert elke 1e en 3e woensdag van de maand en sluit bij parochiale vieringen ook aan bij het parochiaal koor “Altegoare”. Neem contact op met – wie anders? – Ann Everaert via everaert.ann@telenet.be


Omslagfoto: © Etienne Jooken