• Leestijd:3 minuten gelezen

Een dankwoord vanwege de gemeenschap

Ik hoorde eens dat een priester op zijn jubileum het volgende zegde: “Ik heb het gevoel dat ik als priester veel schone mensen ontmoet heb en dat ik heb mogen bezig zijn met zo iets belangrijks als het geloof”.

Dit zouden jouw woorden kunnen zijn priester Robert, want als er iets is wat jij dikwijls herhaalt, dan is het: overal waar de bisschop mij gezonden heeft, ben ik graag geweest.

Wij zouden kunnen zeggen: je hebt overal vrienden gemaakt omdat je liet aanvoelen dat je schone mensen ontmoette. Wellicht is dat jouw sterkste gave, jouw sterkste pastoraat en jouw grootste vreugde.

Zo ben je meer dan ooit in de voetsporen getreden van Jezus die zei: jullie zijn mijn vrienden.

In de voorbije 50 jaar heb jij meerdere zendingen gekregen, die je telkens als een nieuwe uitdaging vond.

Je startte in het onderwijs, in de landbouwschool. Jij had daar een vaderlijk gezag.

Je oefende geen macht uit op de leerlingen. Macht is een woord dat niet thuishoort in jouw woordenboek.

Luisterbereidheid is jouw grote gave. In je tweede opdracht als aalmoezenier in het ziekenhuis St. Jozef, later Damiaan, kwam dit zeker tot uiting.

Mensen spreken er nu nog van hoe dikwijls jij bij hen of bij hun familielid binnen kwam met een woord van nabijheid en troost. Jij gebruikt geen hoge woorden, maar door je empathie kun jij iedereen nabij zijn, ook diegene die de Kerk niet zo genegen zijn.

Tenslotte kwam je in onze parochiegemeenschap terecht. Parochiewerk was jouw vreemd. Maar je paste je snel aan en je warme aanwezigheid kon mensen bezielen.

In je contact met mensen heb je warme aandacht voor hen. Je bent hartelijk en dit wordt heel sterk geapprecieerd.

Op vergaderingen blijf jij ons bezielen en je homilies brengen een hele mooie boodschap die we verder kunnen meedragen. .

Nu ga jij op pensioen. Jij blijft wel in ons midden wonen en je zal ook verder voorgaan in de eucharistievieringen. Maar je zult het ook rustiger aan doen. Wij gunnen je zeker die rust en hopen dat je nu echt meer tijd zal nemen om te doen wat je graag doet en ook voldoende tijd neemt voor ontspanning.

Ons afscheidsgeschenk kan hier misschien toe bijdragen. Een mooi TV toestel zal jouw de kans geven interessante programma’s te volgen en zeker ook te genieten van de koersen. Wij kunnen hier uiteraard geen echt TV toestel geven, maar we doen het met een waardebon die we je met veel plezier overhandigen.

Wie een persoonlijke bijdrage wil geven voor dit geschenk, kan storten op de rekening van Weerklank – BE73 0689 3417 1560 met vermelding ‘geschenk Robert’.