• Leestijd:3 minuten gelezen

Dankwoord van Robert tijdens de viering.

Dierbaren,

Het jaar 2020 is voor mij een speciaal jaar. Ik werd 75 jaar. Ik ben 50 jaar priester. Ik woon 10 jaar als priester in de pastorie bij de Duinenkerk. En ik ga op pensioen. Allemaal redenen om vol dankbaarheid feest te vieren. Maar de coronacrisis zorgde ervoor dat feestvieren met veel luister niet mogelijk is. Toch wil ik niet zonder dankbaarheid op pensioengaan en afscheid nemen van het actieve leven. Deze dankbaarheid wil ik vandaag tijdens deze eucharistie samen met jullie, de gemeenschap rond de Duinenkerk , vieren. Eucharistie,   oorspronkelijk een Grieks woord ‘eucharistein’ dat dankzeggen betekent.

Ik wil jullie allen danken omdat ik jullie priester mocht zijn in vreugdevolle momenten maar ook in moeilijkere tijden, dit zowel in jullie persoonlijke leven als in het leven van jullie gezin of familie. Ik wil jullie danken omdat ik met jullie medewerking mocht voor gaan in de vieringen en in het toedienen van de sacramenten. Ik dank jullie omdat ik mocht rekenen op de vele vrijwillige medewerkers, zowel diegene die zich engageerden voor een eenmalig engagement als diegene die zich reeds een langere tijd ten dienste stellen. Ik dank vooral hen, die ik noem ‘de dragende groep medewerkers van de Duinenkerk’, en die ervoor zorgden dat ik mij in deze gemeenschap kon inwerken en dat ik als een gelukkig priester mijn pastoraal werk kon verrichten.

In de korte eerste lezing hoorden wij de aansporing van Paulus : “ Zegt altijd voor alles dank aan God, de Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus.”                

Ik wilde graag God dank zeggen op de wijze zoals Paulus het voorstelt: “door het met elkaar zingen van liederen en hymnen, ingegeven door de Geest.” Maar door corona moeten wij vandaag tevreden zijn met het luisteren naar het orgelmuziek ( en de zang van de Zandkorrel en het lied ‘Vader ik verlaat mij op U’ van Charles de Foucauld ons na de communie gebracht door Liesbeth .)

In de eerste lezing spoort Paulus ons aan : “zegt God dank , in de naam van Jezus.” Ik wil heel zeker God, danken in de naam van Jezus. “Want Los van Mij kunt gij niets”: zegt Jezus in het evangelie dat wij zopas beluisterden. Dit evangelie is het evangeliestukje dat ik 50 jaar geleden gekozen heb voor mijn priesterwijding en van waaruit ik geprobeerd heb te leven. Dit stukje evangelie heeft altijd de spiritualiteit van mijn leven als priester geïnspireerd. Dit evangelie drukt heel sterk de verbondenheid met de Heer Jezus uit die ik als priester nodig heb. Want Jezus zegt: “Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft , terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.”

Daarom neemt de eucharistie met de communie een zo grote plaats in, in mijn leven. De verbondenheid met de Heer Jezus zorgt ervoor dat ik, ondanks mijn beperktheden en fouten, pastoraal vruchten kan dragen.

Ik hoop dat de verbondenheid met de Heer Jezus , door de eucharistie  en communie, ook jullie allen mag sterken om als christenmens te leven en ook de onderlinge band met elkaar mag versterken. Amen.