25 jaar buurtwerking Duinenkerk

De buurtwerking van de Duinenkerk bestaat dit jaar 25 jaar.
In 1997 lanceerde ons bisdom een parochieproject. Op stimulans van priester Jozef Donnay wilden wij met de parochie O.L.V. Hemelvaart (Duinenkerk + O.L.V. Koningin) hier graag aan meewerken.
Op verschillende avonden werd van gedachten gewisseld rond de toekomst van onze pastoraal. Uit deze uitwisseling kwam, in de Duinenkerk, het parochiaal team tot stand en ook de buurtwerking.
Karel en Leen volgden de opleiding tot parochiaal teamlid en werden officieel aangesteld op 28 september 1997. Later sloot ook Geert zich aan bij het parochiaal team.
Wat de buurtwerking betreft hebben wij eerst contact genomen met mensen die ervaring hebben in de diaconie. Onze eerste betrachting bestond erin om een groep vrijwilligers te vormen die hier en daar konden inspringen om hulp te bieden bij bepaalde kleine klussen. Maar hiervoor werden niet voldoende vrijwilligers gevonden.
Wij namen ook contact met de rouwgroep van de St. Jansparochie. Maar ook dit werd niet echt uitgebouwd.
Via zuster Jacintha, medewerker in O.L.V. Koningin, vernamen wij dat zij bij alle mensen vanaf 75 jaar persoonlijk een verjaardagskaart brachten. Zij beschikte hier ook over de adressen van O.L.V. ter Duinen. Dit vonden wij wel een goed idee. Deze kaart werd niet zomaar in de bus gestopt, maar er werd telkens aangebeld. Dit eerste contact met de mensen leidde regelmatig tot verder contact. Verbondenheid was
gestart. De kerngroep van de buurtwerking kwam maandelijks samen. Meestal begonnen we met een vormend moment, waarna ervaringen uitgewisseld werden en de kaarten voor de volgende maand verdeeld werden.
Tot vandaag de dag werken wij op dezelfde manier. Er groeit een band tussen de persoon van de buurtwerking en de jarige. Dikwijls is dit een gezellige babbel aan de deur. Bij een aantal mensen komt dit tot een gezellig samenzijn met een koffie of aperitief.
De samenstelling van de kern van de buurtwerking is al dikwijls gewisseld. Er zijn al verschillende personen overleden. Maar gelukkig vonden we telkens nieuwe mensen die hieraan willen meewerken. Hier zie je de huidige werkgroep.