25-jarig jubileum Buurtwerking Duinenkerk

De buurtwerking van de Duinenkerk vierde eind 2023 haar 25-jarig bestaan!

De start
In 1997 lanceerde ons bisdom een parochieproject. Op stimulans van priester Jozef Donnay wilden wij met de parochie O.L.V. Hemelvaart (Duinenkerk + O.L.V. Koningin) graag hieraan meewerken.
Tijdens verschillende avonden werd van gedachten gewisseld rond de toekomst van de pastoraal op onze parochie. Uit deze uitwisseling kwam, in de Duinenkerk, de Duinenkerkraad tot stand en ook de buurtwerking.

De zoektocht naar de invulling
Wat de buurtwerking betreft hebben wij toen eerst contact genomen met mensen die ervaring hadden in de diaconie. Onze eerste betrachting bestond er immers in om een groep vrijwilligers te vormen die hier en daar konden helpen bij kleine klussen. Maar hiervoor werden niet voldoende vrijwilligers gevonden.
Wij namen ook contact met de rouwgroep van de St.-Jansparochie. Maar ook dit werd niet echt uitgebouwd.
Van zuster Jacintha, medewerker in O.L.V. Koningin, vernamen wij dat zij bij alle mensen vanaf 75 jaar persoonlijk een verjaardagskaart brachten. Zij beschikte ook over de adressen van O.L.V. ter Duinen. Dit vonden wij wel een goed idee. Deze kaart werd niet zomaar in de bus gestopt, maar er werd telkens aangebeld. Dit eerste contact met de mensen leidde regelmatig tot verder contact. Verbondenheid was gestart!

Hier zie je de huidige werkgroep, die geniet van het samenzijn ter gelegenheid van het jubileum.

Huidige werking
De kerngroep van de buurtwerking komt maandelijks samen. Meestal beginnen we met een vormend moment, waarna ervaringen uitgewisseld worden en de kaarten voor de volgende maand verdeeld worden.
Er groeit vaak een band tussen de persoon van de buurtwerking en de jarige. Dikwijls is dit een gezellige babbel aan de deur. Bij een aantal mensen evolueerde dit tot een gezellig samenzijn met een koffie of aperitief.
De samenstelling van de kern van de buurtwerking is al vaak gewisseld. Er zijn in die 25 jaar al een aantal medewerkers overleden. Maar gelukkig vonden we telkens nieuwe mensen.
Indien je, in de buurt, mensen kent die 75 jaar zijn of meer, dan kun je naam, adres en geboortedatum van deze persoon mailen naar leen.verbanck@telenet.be

(Leen Verbanck)