Ademtocht

Met de groep van Adem-tocht komen we 1 keer per maand samen in het Franciscusheem, op maandagnamiddag van 14.30 tot16.30 uur. Momenteel zijn we met een 7-tal mensen, maar nieuwe geïnteresseerden zijn altijd welkom.

We worden steeds verwelkomd met een tasje koffie (of thee 😉 ). We bespreken telkens één artikel uit het driemaandelijks tijdschrift Adem-tocht; deze artikelen zijn goed geschreven en interessant, ook als je niet naar de bijeenkomst kan komen. De thema’s zijn divers: soms bijbels, soms over actuele problemen waarmee we geconfronteerd worden in de maatschappij, steeds met verwijzing naar het Evangelie. Als voorbereiding vragen we enkel dat je het artikel zeer goed leest, zodat we onmiddellijk met de bespreking kunnen beginnen. Alles verloopt heel spontaan. We luisteren naar elkaar en delen ons zoeken, onze inzichten en ervaringen, in respect voor elkaars aanvoelen en overtuiging. Er zijn 4 nummers per werkjaar, met telkens 3 artikels per maand en het kost 17 euro. Wie graag het tijdschrift ontvangt, laat dit weten aan Ann Everaert : everaert.ann@telenet.be

Onderstaand getuigenis beschrijft hoe één van onze deelnemers dit aanvoelt:

Ik was aanwezig om eens te proeven van ‘Ademtocht’, er was nog geen overtuiging om te blijven gaan. Het aanwezig zijn die eerste keer was echter een ‘Verademing’ en ik ben blijven gaan. Vanuit het gedoopt zijn en christelijke opvoeding wordt er verondersteld dat je een gelovige christen bent. Zo diep christelijk en gelovig ben ik eigenlijk niet. Ondanks dit voelde ik mij nooit een vreemde in de groep. Ieder kon op zijn eigen manier invulling geven, met respect voor ieders mening. Veelal kwamen er boeiende gesprekken uit voort. Door de verscheidenheid van meningen leerde ik wel anders te kijken naar sommige dingen. Het feit dat er veel naar de ‘realiteit’ van het dagelijkse leven vertaald werd, is voor mij erg belangrijk. Vanuit dat standpunt zal ik er de volgende keer normaal weer bij zijn. Met dank aan de aanwezige mensen.

Je bent welkom op onze volgende bijeenkomst op 11 september!

Ingrid, Jacqueline, Jef, Geert, Els, Paul en Ann