Artikel in Kerk&leven zorgt voor mooi initiatief

Op de lokale pagina van Kerk&leven van 24 juni publiceerden we een artikel rond het monumentje ‘de calvarie’, een stukje lokaal erfgoed dat zich bevindt ter hoogte van de vroegere camping Petit Bruxelles langs de Duinenstraat in Raversijde. In het artikel was sprake van het feit dat de parochie Raversijde een tijd geleden contact opnam met het stadsbestuur omtrent het vinden van een nieuwe locatie voor dit kunstwerkje. Er werd toen, misschien een beetje ten onrechte, gesuggereerd dat de vraag bij onze politici in dovemansoren viel. Maar mede dankzij de inspanningen van priester Luc Vandenabeele, werd er wel degelijk initiatief genomen en ging men op zoek naar de eigenaar van de grond waarop dit stukje historisch patrimonium zich bevindt. Er blijkt interesse te zijn om dit monumentje te behouden en te integreren in de plannen rond een nieuwe bestemming voor de grond. Hierbij vinden jullie het antwoord vanuit de stad.

“Schepen Bart Plasschaert informeerde naar de eigendomsstructuur van het gebied rond de voormalige camping waar het monumentje staat. Dat gebied is in bruikleen gegeven aan de provincie. Deze is momenteel bezig met de opmaakplannen om dat gebied op te nemen in het geheel van het Provinciaal Domein Raversijde en het in te richten als wandelzone/duinuitbreidingsgebied. Mathieu De Meyer, de conservator van Domein Raversijde, is geïnteresseerd in het behoud van het monumentje. Hij vraagt na op welke manier het kan geïntegreerd worden in de nieuwe plannen. Ondertussen werd alle informatie die wij bezitten over het reliëf met de calvarie overgemaakt aan de conservator.”

We zijn alvast blij dat een ‘onschuldig’ artikeltje in Kerk&leven de bal aan het rollen heeft gebracht. Na eerdere inspanningen van Johnny Monteyne en het recente initiatief van priester Luc komt er nu dus schot in de zaak. We houden jullie op de hoogte…