Blijf in mijn liefde. Dan zal je veel vrucht dragen

(Johannes 15,5-9)

Als thema voor de oecumenische gebedsweekweek 2021 werd voor de verbondenheid gekozen. In het hoofdstuk 15 van het Johannesevangelie vinden we het mooie beeld dat Jezus hiervoor gebruikt: ’Ik ben de wijnstok, jullie de ranken; mijn vader is de wijnbouwer’.

In Oostende heeft ook elk jaar een oecumenische gebedsvieirng plaats die afwisselend gehouden bij de ortodoxe, protestantse, anglicaanse en katholieke gemeenschap. Wegens corona kan de viering dit jaar niet doorgaan.

Als cristenen zijn we allen verbonden in Christus.

Ook in onze katholieke gemeenschap zijn het vooral culturele verschillen die onze vieringen op een andere manier inkleuren. In Oostende brengen de multiculturele vieringen op een inspirerende manier deze verschillen tot eenheid, over grenzen heen.

Ontstaan van de multiculturele vieringen.

Alles is begonnen met de komst van pater Martin Mvibudulu Mavinga, een Congolese missionaris van Scheut, op de parochie van Sint Petrus & Paulus. De toenmalige deken J. Dessein beslist dat pater Martin samen met diaken Walter Haeghebaert de diensten in de kapel op de Hazegraswijk op de vroegere parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen kunnen verzorgen. In het kader van zijn missioneringsopdracht richt pater Martin samen met enkele Congolezen die in Oostende wonen, een bescheiden Congolees koor op. Het koor krijgt de naam “MATONDO” wat “uit dankbaarheid” betekent. Hij recruteert echter niet enkel mensen met Congolese roots, hij zoekt ook geïnteresseerde Oostendenaars om zijn project verder uit te werken. Na verloop van tijd groeit het koor uit tot een volwaardig Congolees koor met liederen die gezongen worden in het Lingala, het Swahili, het Kikongo, het Tshiluba, het Xhosa , het Frans, het Nederlands en zelfs het Esperanto!

Matondo

Het koor “MATONDO” verzorgt na verloop van tijd éénmaal in de maand de weekendviering in de Hazegraskerk. Telkens komen een dertigtal gelovigen naar deze begeesterde vieringen, aangetrokken door de exotische liedjes en het tromgeroffel van het swingende koor. Met Kerstmis en Pasen zit het kleine gezellige kerkje telkens vol. Dan komen er Congolezen uit het binnenland op de vieringen af om het koor te versterken wat telkens bijdraagt tot een uitbundige Afrikaanse sfeer.

Pater Martin trekt met het koor de hort op. “MATONDO” wordt een begrip in het diocees en het bisdom. Het koor wordt gevraagd voor huwelijksvieringen, missiefeesten, doopfeesten en zelfs begrafenissen van Congolezen.

Maar het koor zingt niet enkel religieuze liederen, ook profane gezangen staan op het repertoire zodat “MATONDO” ook veel gevraagd worden voor allerhande activiteiten waar mensen en verenigingen van vreemde origine bij betrokken zijn. Zo zingen ze onder andere in het Provinciehuis van Brugge, op het zendingfeest van het bisdom en in de Grote Post, de cultuurtempel van Oostende. Het koor draagt zo een boodschap van vriendschap en samenwerking tussen de verschillende gemeenschappen uit.

Maandelijkse vieringen

Ondertussen wordt pater Martin door de bisschop overgeplaatst naar een parochie in Menen. Maar het koor “MATONDO” blijft enthousiast doorgaan! Onder impuls van W. Meulemeester, broeder Scheutist, blijven de vieringen doorgaan met ofwel deken Wullepit ofwel priester L. Vandenabeele, pastor van de Christelijke Mutualiteiten te Oostende, als voorganger. Er wordt vanuit het bisdom een oplossing gezocht voor de maandelijkse vieringen in de Hazegraskerk. Die wordt gevonden in de persoon van priester Dominique Ballegeer. Deze is net terug van een missieopdracht in El Salvador als Fidei- Donumpriester. Hij heeft veel contacten met de Latijns-Amerikaanse gemeenschappen in het land.

Hij wordt ook aangesteld tot voorzitter van de vzw “JAKOEBOE” die steun biedt aan vluchtelingen zonder papieren; en hij is ook pastoraal actief in het gesloten centrum voor illegalen “de Refugie” te Brugge.

Multicultureel

Stilaan groeien de maandelijkse eucharistievieringen op het Hazegras uit tot een multiculturele viering . Telkens wordt de viering voorbereid in een hiertoe opgerichte werkgroep die de verschillende passende teksten en liederen uitzoekt. De dienst wordt gevierd in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Spaans en wordt er ook gebeden in al deze talen en in een Congolese taal terwijl het koor “MATONDO” nu ook Spaanse en Engelse liederen aan het repertoire heeft toegevoegd. Telkens komen zo en vijftigtal gelovigen naar de kerk voor deze multiculturele vieringen en op Kerstdag of Pasen zit de kerk afgeladen vol want sedert enige tijd zijn dit oecumenische multiculturele vieringen van de katholieke kerk samen met de protestantse gemeenschap die enkele jaren terug een nieuwe thuis vonden in de Hazegraskerk onder de nieuwe voorganger A. Boekhout!

Zo is de geloofsgemeenschap van de Hazegraskerk stilaan uitgegroeid tot een samenhangende multiculturele gemeenschap die telkens na een viering nog wat bijpraten bij een Afrikaans hapje en een koffie of fruitsapje.

Na de coronatijd zal De multiculturele viering terug doorgaan elke tweede zaterdag van de maand om 18.15 uur in de Hazegraskerk, Rachel Lancsweertplein.

Geert Ollieuz
Voorzitter MATONDO