De kruisverering van Christus, een stukje lokaal erfgoed

Ik mag in deze nieuwe rubriek de spits afbijten met een merkwaardige ontdekking tijdens één van mijn vele fietstochtjes in de afgelopen periode. Alhoewel ik regelmatig langsheen de Duinenweg fiets of wandel was mijn oog hier vroeger nooit op gevallen. Na wat speurwerk werd mij duidelijk waarom…

Dit bijzondere kunstwerkje bevindt zich ter hoogte van de vroegere camping Petit Bruxelles langs de Duinenstraat even voorbij het kerkje van Sint-Rafaël. Het stelt de kruisverering van Christus voor met Maria en de geliefde leerling onder het kruis. Het zou dateren uit de jaren dertig van vorige eeuw en oorspronkelijk toebehoord hebben aan de zusters uit Luxemburg, die toen verantwoordelijk waren voor een weeshuis dat was ondergebracht in Home Suzanne – de  huidige roze villa – langs de zeedijk tussen Raversijde en Middelkerke. Rond dit gebouw bevond zich een groter domein waar de kinderen konden spelen. De zusters lieten er ook een minikapel bouwen. Vermoedelijk maakte deze afbeelding met de kruisverering hiervan deel uit. Of er zich nog andere kunstwerkjes op dit domein bevonden is moeilijk te achterhalen. In elk geval bleef dit monument staan toen de zusters vertrokken en werd het onderdeel van de toenmalige kampeerterreinen. Vanaf de straatkant was het niet echt zichtbaar want het bouwwerk was deels overwoekerd en stond tussen de caravans. Pas na de opruiming van de camping werd het werkje opnieuw duidelijk zichtbaar.

Vanuit de parochie Sint-Rafaël werd een tijd geleden initiatief ondernomen om het kunstwerk veilig te stellen. Ze dienden een voorstel in om het een nieuwe plaats te geven op het grasperkje bij de kerk. Vanuit het stadsbestuur beloofde men te laten onderzoeken wie de eigenaar is van de grond waarop dit stukje historisch patrimonium zich bevindt. Ook de vraag naar een nieuwe locatie bleef tot op vandaag onbeantwoord.

Johan Vervaeke
met dank aan Johnny Monteyne en Bliek Vermeire