Debatavond Apartheid van de Jordaan tot de Middellandse Zee

Apartheid en vervolging worden door het Statuut van Rome en het Apartheidsverdrag beschouwd als misdaden tegen de menselijkheid. Ze behoren beide tot de zwaarste misdaden onder het internationaal recht. De toonaangevende
internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch ging na of de bepalingen van apartheid en vervolging van toepassing zijn op wat er in Israël-Palestina gebeurt.
Op 27 april 2021 publiceerde Human Rights Watch haar rapport “A Treshold Crossed: Israeli Authorities and the crimes
of Apartheid and Persecution.”

De Europese Unie heeft met Israël sinds juni 2000 een Associatieovereenkomst. Volgens artikel 2 vormt de eerbiediging
van de mensenrechten een essentieel onderdeel van het akkoord. Israël overtreedt de verplichtingen die in het Associatieakkoord zijn opgenomen. Maar de EU sanctioneert de overtredingen niet.
Integendeel, de EU haalt steeds nauwere banden aan met Israël. De EU legt Israël geen beperkingen op voor deelname aan de Europese kaderprogramma’s, maar staat Israël toe zich steeds verder te integreren en door te dringen in de Europese markt.

Omar Shakir, directeur van Human Rights Watch Israël-Palestina en hoofdauteur van het rapport, komt het rapport voorstellen en toelichten.
Wouter De Vriendt is als fractieleider van Groen-Ecolo in de Kamer vertrouwd met de houding van België en Europa tegenover de Israëlische politiek. Hij reflecteert met ons over de politieke consequenties van het rapport van HRW.
Katelijne Suetens is via de partnerorganisaties van Broederlijk Delen goed geïnformeerd over de mensenrechtensituatie in Israël-Palestina en als beleidsmedewerker vertrouwd met de Belgische en de Europese politiek tegenover Israël-Palestina. Een ideale uitgangspositie om het debat te modereren.