Decanale impuls- en inspiratieavond voor teams ‘Samen verantwoordelijk’

Op dinsdag 5 maart werden alles teams van het decanaat uitgenodigd in zaal De Kerkwegel  in Blankenberge. We werden verwelkomd door deken Bart. Het werd een boeiende avond waar een 40-tal mensen aan deelnamen. Vanuit het Emmaüsverhaal werden we uitgenodigd om niet stil te blijven staan bij ontmoediging maar op zoek te gaan naar telkens nieuwe wegen en impulsen om de Blijde Boodschap te blijven uitdragen. In tweegesprekrondes, met telkens andere mensen mochten we onze grootste zorg voor de toekomst verwoorden en aangeven waar we zelf moed en kracht uithalen. De derde ronde was een moment met je eigen team om wgedachten uit de groepen uit te wisselen. De avond werd afgesloten met een gebed en een voorbede van elk team.

We werden huiswaarts gestuurd met samenzang  ‘We gaan weer verder vol van hoop op ongebaande wegen.’

Foto: Lieve Opdedrynck

Omslagfoto: Lieve Opdedrynck