Een kleine ontdekking

Als we op reis gaan, op uitstap, zelfs op fietstocht is het voor ons een gewoonte geworden af en toe een kerk binnen te gaan om er te bidden. Naast het bidden maken we er ook gebruik van de kerk ‘te bezoeken’. Op die manier hebben we al wat mooie kleine ontdekkingen gedaan.

Onlangs hebben we de Grote kerk in Dordrecht bezocht. Daar was een tentoonstelling over hedendaagse iconen van Wasili Wasin (1957, Tseljabinsk, Oeral)

Iconen willen iets vastleggen wat eigenlijk niet te vatten is: het heilige, het goddelijke. Om het de toeschouwer makkelijker te maken toch iets te begrijpen van wat wordt uitgedrukt, maakt de iconenschilder gebruik van een nauwkeurig vastgelegde beeldtaal.

Wasin wil in zijn iconen een eigen invulling geven aan de wereld waarin wij vandaag leven. Enerzijds zitten we vast aan tradities uit het verleden, anderzijds worden we geconfronteerd met een wereld die zo snel veranderd is dat de traditionele opvattingen en beelden niet meer lijken te passen. Dat geldt evenzeer voor een eigentijdse verbeelding en vormgeving van het geloof, maar ook voor de inhoud van het geloven.

Wasili Wasin combineert de visie en technieken van de moderne mens met de oude, traditionele technieken van de Russische iconenschilders. Hij houdt zich strikt aan de regels over wie wel en niet op iconen mogen worden afgebeeld, maar gebruikt knoesten en gaten in de houten ondergrond als sculpturale elementen.

Wasin is, als modern mens, voortdurend in beweging: zijn manier van iconen schilderen ontwikkelt zich nog steeds. Zijn doel blijft evenwel de toeschouwer in contact te brengen met het geheim, het oerbeeld waar de icoon een beeld van is. Zowel in als buiten Rusland krijgt zijn werk artistieke erkenning.