• Leestijd:2 minuten gelezen

Marie Christine Vansteenkiste brengt haar eerste dichtbundel uit ‘Fluisteringen van de wind’. Marie Christine is gepensioneerde catecheseleerkracht van de August Vermeylenschool. Vanuit de Duinenkerk hadden wij een zeer goede samenwerking met haar bij de voorbereidingen van de eerste communie.

Nu heeft zij 50 gedichten gebundeld, die uit het leven gegrepen zijn. Als tiener schreef zij af en toe iets neer. Dit kon zowel vanuit verdriet als uit vreugde zijn. Geleidelijk merkte zij dat er een lijn zat in de gedichten die zij schreef. Het zijn verhalen die voor vele mensen herkenbaar zijn: over haar kindertijd, liefde, de zee, verdriet…Zij is hoogsensitief en voelt daardoor heel goed de stemming van andere mensen aan. Zij heeft cursussen gevolgd en veel boeken gelezen om zo op de eerste plaats zichzelf beter te leren kennen. Zij wil dat ook andere mensen beseffen dat ze goed zijn zoals ze zijn.

Haar dichtbundel heeft zij opgedragen aan haar kleindochter Céleste. Céleste heeft een vorm van autisme en daarom schenkt zij een deel van de opbrengst aan vzw Victor, die ambulante opvoedingsondersteuning geeft aan kinderen en volwassenen met autisme en hun gezin.

‘Fluisteringen van de wind’ kost € 17,50 en is verkrijgbaar bij Marie Christine zelf via mchr.vansteenkiste@skynet.be

Je kan haar werk ook volgen via haar facebookpagina: https://www.facebook.com/Fluisteringenvandewind


Foto: (c) Marie Christine Vansteenkiste