Het evangelie als bron van vreugde

Niemand is uitgesloten van de vreugde die de Heer brengt!”

Tussen de eerste communie- en vormselvieringen door wandelden we stilletjes een nieuw werkjaar binnen met een nieuwe grondtoon: ‘De vreugde van het evangelie’. In de verschillende kerken werd dit jaarthema aangekondigd en misschien kreeg je na afloop van de viering een gebedskaart mee naar huis, met teksten van zuster Mieke Kerckhof. Ongetwijfeld sprong ook de affiche in het oog. Een affiche die vreugde uitstraalt. Vreugde op het gezicht van het jongetje met het evangelie in de hand. De vreugde die we ook met elkaar (zullen) delen op meerdere momenten, mooi geïllustreerd in de zes hoekjes bovenaan: in de sacramenten, in de diaconale projecten, in vormingsmomenten of in ontmoetingen tussen christenen elke dag opnieuw. Ook onze paus mocht niet ontbreken want de tekst van de exhortatie ‘Evangelii Gaudium’ zal ons dit werkjaar verder inspireren. De vreugde van het evangelie die we als christenen zelf mogen ervaren willen we maar al te graag delen met anderen.

‘Ik nodig elke christen uit, waar en in welke situatie hij zich ook bevindt, om vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of tenminste de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten, Hem elke dag zonder ophouden te zoeken. Niemand moet denken dat deze uitnodiging niet voor hem is, want “niemand is uitgesloten van de vreugde die de Heer brengt.” En de Heer stelt degenen die dit risico nemen, niet teleur; wanneer iemand een kleine stap in de richting van Jezus zet, ontdekt hij dat Jezus al op hem wachtte, met open armen. (Paus Franciscus, EG 3)

Vreugde van het geloof
Tijdens het diocesaan startmoment in Groenhove waren we blij en vreugdevol om opnieuw samen te komen. Vreugde alom dat we elkaar opnieuw konden ontmoeten, met elkaar konden delen en met heel wat info rond de nieuwe grondtoon huiswaarts keren. De affiche had ook hier een centrale plaats. De vreugde van dat kind op de affiche heeft namelijk iets aanstekelijks. Als christenen kunnen we die ervaring van vreugde ook hebben als we het over ‘geloven’ hebben. De vreugde van ons geloof kan ook anderen aansteken.

Piet Raes, bisschoppelijk gedelegeerde bevoegd voor vorming, catechese en gezinspastoraal, probeerde die vreugde wat tastbaar te maken en belichtte deze vreugde vanuit een aantal invalshoeken. Zo zocht hij in eerste instantie het woordje ‘vreugde’ op in het woordenboek.

Wanneer iemand een kleine stap in de richting van Jezus zet,
ontdekt hij dat Jezus al op hem wachtte, met open armen.
Foto Castelnuovo, Basilica Di Don Bosco © Johan Vervaeke

De vreugde, zij is groot!

Van Dale geeft bij het woord vreugde aan: gevoel, gewaarwording van innerlijke voldoening. Als synoniemen noemt het woordenboek ‘blijdschap en genoegen’. Vreugde is dus niet hetzelfde als oppervlakkig plezier of kortstondig genot. Vreugde is meer een kwestie van vervuld zijn (vol van vreugde zijn) dan van intensiteit (de impact van de kick). Ze helt meer over naar harmonie dan naar hevigheid. Vreugde roept iets op van een rustig en duurzaam geluk, een tevredenheid die mild en positief stemt.

In het Frans spreken we over ‘la joie’. In het Engels ‘joy’. In het Duits: ‘die Freude’. Opmerkelijk feit hierbij: de vreugde – ook in het Frans en het Duits – is vrouwelijk. De vreugde, zij is groot!

Volgens datzelfde woordenboek is vreugde ook bron van geluk. En geluk is niet te onderschatten. Wie wil niet gelukkig zijn? Raymond van het Groenewoud maakte er zelfs een lied over.Mensen zouden alles geven om gelukkig te zijn. ‘Weg wat teveel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn.’

Iedereen verlangt ernaar gelukkig te zijn, het is een universeel verlangen. Als je aan mensen de vraag gesteld wordt of ze gelukkig willen zijn, antwoorden deze ongetwijfeld dat ze dat wensen. Gelukkig zijn is het diepste verlangen van elke mens. En iedereen wil graag de vreugde voelen die daartoe bijdraagt.

Als je erover nadenkt, is dat bijzonder hoopvol nieuws voor de verkondiging van het evangelie. Want als het evangelie een bron van vreugde is en wij in de verkondiging mensen in die ervaring willen laten delen, dan spreken we een verlangen aan dat in elke mens omgaat!

Vreugdevolle ontmoeting
De grondtoon van dit jaar is voor ons, christenen, een ongelooflijke kans om onze vreugde (van het geloof) met elkaar te delen. Als wij mensen zijn die een diepe vreugde putten uit het evangelie, een vreugde die ons vervult in het dagelijks leven, dan willen we dit graag delen onder mekaar. We gaan dit jaar graag met elkaar in gesprek over de vreugde van het evangelie: wat betekent dit voor jou? Hoe kunnen we die vreugde delen met anderen?

Op woensdag 8 december plannen we alvast opnieuw een vreugdevolle ontmoetingsavond in zaal Ter Duinen in de Zwitserlandstraat. U verneemt hier binnenkort meer over.

Johan Vervaeke