Ingroeiviering Eerste Communie

Zaterdag 7 en zondag 8 tekenden de eerste communicanten present voor de laatste ingroeiviering voor ze voor het eerste kunnen deelnemen aan de communie.  In de viering ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem’, herkennen we Jezus als onze Herder, die voor ons zorgt.  De zorg van de ouders voor hun kinderen was het uitgelezen aanknopingspunt voor de kinderen op deze Moederdag.  De onbevangenheid en openheid van de kinderen hierbij kon iedereen horen tijdens de homilie in hun gesprek met priester Dirk.  Weer een stapje dichter naar het moment dat ze voor het eerst mee aan tafel kunnen.  Vol verwachting kijken de kinderen uit naar hun communie op 21 mei in OLV Koningin en op 22 en 26 mei in Sint-Franciscus.