Logo Pastorale Eenheid

Oproep

In januari en maart van dit jaar plaatsten we in dit weekblad op de bladzijden van onze federatie (Pastorale Eenheid) een oproep om voor onze Pastorale Eenheid een bruikbaar logo te ontwerpen. De criteria waaraan het logo van onze Pastorale Eenheid Maria Tenhemelopneming moet beantwoorden luidden: Het dient ontworpen te zijn in blauwe kleurennuances met mogelijkheid van zwart-wit druk en printing. Het logo dient vectorieel te zijn, dus een vectorbestand. In de grafische sector spreken we van een vectorbestand wanneer we het hebben over tekeningen die (theoretisch gezien) oneindig uitvergroot kunnen worden, zonder dat de kwaliteit ervan verloren gaat. De lay-out moet dus zeer eenvoudig zijn. Op de één of andere wijze moet de thematiek van ‘tenhemelopneming’ aanwezig zijn. Het logo moet bruikbaar zijn met of zonder de naam van de PE.

Inzending

Er werden effectief enkele ontwerpen ingezonden. De mandaatgroep was echter meteen gewonnen voor het ontwerp van Vic Quintens dat, mits een ‘kleine’ aanpassing vormelijk aan alle criteria beantwoordt maar ook inhoudelijk alle verwachtingen inlost. De ‘kleine’ aanpassing betreft het weglaten van een vijfpuntige gele ster boven de dubbelfiguur omwille van het feit dat deze in een zwart-wit druk verloren gaat en dat door het weglaten ervan aan de geweldige symboolkracht van het logo niets afgedaan wordt.

Sterk symbool

De olijfgroene omlijning drukt hoop uit: hoop op een vredevolle wereld, op de vrede die op aarde beloofd is aan mensen van goede wil en haar oorsprong vindt in de liefde van God. De omlijning daalt uit de hemel neer, neemt de twee figuren in zich op en keert als een omgekeerd hart terug naar de hemel. In de twee figuren ziet Vic een engel en een heilige die Maria vreugdevol naar de hemel begeleiden en haar nakijken. Maar mijmerend bij de afbeelding kan men er ook Jezus in zien die zijn moeder ten hemel opneemt, of ook Maria die ons ten hemel begeleidt. Het is eigen aan elk sterk symbool dat velen er een eigen betekenis kunnen aan geven, of anders gezegd, dat het niet door één uitleg ‘uitgeput’ wordt.

Een opdracht…

Zo kan de groene omlijsting ook het symbool zijn van de mensheid die hoopt of van de kerk, waarvoor we bidden in een eucharistisch dankgebed: Maak uw Kerk opnieuw tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft. In onze Pastorale Eenheid willen we bouwen aan zo’n huis.

Vic, bedankt!!!

(pastoor Dirk)