Met talenten van velen …

bouwen we samen aan een warme gemeenschap

In het verleden konden we op jou rekenen bij parochiale of federale activiteiten. 
Of je ontdekt dit nu en wil ook meewerken aan grote en kleine initiatieven in de Pastorale Eenheid.
Om aan deze fijne samenwerking te bouwen, bezorgen wij je graag de talentenkaart.

Op basis van jouw talenten en wensen zullen we je hiervoor dan contacteren.
Je bent dan nog altijd vrij om op het aanbod in te gaan.

Alvast bedankt !

Het team van de Pastorale Eenheid Maria Tenhemelopneming

Ann, Ann, Dirk, Lieve, Wim