• Leestijd:2 minuten gelezen
Hemel is niet een plaats
hoog boven het uitspansel
en ver achter de sterren,
- en niet het domein van de ruimtevaart –
en hemel is veel meer
dan wat voor ons gereserveerd is na het uur van onze dood.
 
Hemel is elke plek en elk moment waar Hij die heet
‘Ik zal er zijn’ gebeurt,
waar alle leven, denken, doen
en spreken van Hem doordrongen is en zijn liefde zichtbaar maakt.
 
Hemel is thuiskomen, je diepste bestemming vinden
in het bemind zijn,
in het onvoorwaardelijk er mogen zijn, omdat Iemand even onvoorwaardelijk er is voor ons.
 
Hemel is baden in zijn Geest, ondergedompeld,
gedoopt worden
in een leven waarvan het
‘Heb elkander lief’
de rode draad is
en waar ieder mens tot zijn recht mag komen.
 
In dat hemels leven
is Maria thuisgekomen,
en daar ligt ook onze bestemming.
 
Hemel begint hier en nu
want hij hoort bij de aarde,
zoals de aarde bestemd is
om woonplaats van God te zijn. Twee delen van dezelfde wereld van God.
Ze horen samen, onlosmakelijk verbonden: aarde en hemel,
mens en mens en God,
leven en dood en leven,
met alleen die Naam ’Ik zal er zijn’ als telkens terugkerend refrein van een lied dat nooit eindigt.
 
Carlos Desoete

Foto: Wikimedia Commons – publiek domein – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_167.jpg